Kan en kopia av ett testamente användas istället för originalet?

Hej. Min vän är döende. Han skrev för ca 23 år ett testamente där det står att jag skall ärva hans hus och en del pengar. Jag antar att original av testamentet är i hans bankfack. Om det inte finns där gäller testamente när jag har bara en kopia? Tack för svar. 

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Jag uppfattar din fråga som att din vän är påväg att gå bort, där denne testamenterat bort egendom dig till. Du tror att orginalet av testamentet finns i hand bankfack, men undrar ifall en kopia av testamentet kan vara gällande ifall du inte finner orginalet. 


Avseende testamente och kraven för att ett testamente ska anses giltigt aktualiseras tillämpning av Ärvdabalken (ÄB).


Formaliareglering

I enlighet med ÄB 10 kap 1 § följer, för att testamentet ska vara giltigt, att det upprättas skriftligen med två vittnen. Testatorn (den person som testamenterar) ska skriva under testamentet i vittnenas närvaro, och även vittnena ska skriva under med namn. Vittnena ska vidare vara medvetna om att det är ett testamente som de bevittnar samt skriver under.


Kan en kopia av ett testamente användas istället för originalet, om originalet inte går att finna?

I ett rättspraxis (tidigare avgörande / rättsfall) har en fotokopia av ett testamente, som förvarats i ett bankfack, varit gällande som testamente (NJA 1977 s. 168). Det bör således finnas anledning att anta att en kopia av ett testamente kan användas i stället för originalet.


Det krävs då att följande förutsättningar är uppfyllda: 

1) Originaltestamentet och kopian uppfyller kraven som gäller för att ett testamente ska vara giltigt (se ÄB 10 kap), och

2) Det finns inte skäl att betvivla att kopians innehåll skiljer sig från originalhandlingens innehåll. Alltså att förordnandet enligt kopian innefattade testatorns yttersta vilja vid testatorns bortgång. Det ska således inte skrivits ett senare testamente eftersom det i så fall är det senare testamentet som gäller, eller att originaltestamentet har förstörts (se om återkallelse nedan).


Återkallelse av testamente

Däremot, när det endast är en kopia av testamentet som åberopas kan det bli problematiskt utifrån det fall originaltestamentet eventuellt har blivit återkallat av testatorn, exempelvis genom att testatorn har skrivit ett nytt testamente. Om testatorn har skrivit ett nytt testamente anses alltså det första testamentet återkallat, och då gäller inte heller kopian, i enlighet med ÄB 10 kap 5 §.


Vid bedömningen av om det första testamentet faktiskt har blivit återkallat tas det hänsyn till om testatorn gett uttryck för att originaltestamentet inte längre ger uttryck för dennes yttersta vilja om hur dennes egendom ska fördelas.


Uppkommer det problem och frågor om att testamentet är återkallat, är det testamentstagaren som ska göra det övervägande sannolikt att kopian av det första testamentet var ett uttryck för testatorns yttersta vilja vid testatorns bortgång. 


Sammanfattande bedömning i ditt fall

Det finns således anledning att anta att en kopia av ett testamente kan användas i stället för originalet, om det är så att originaltestamentet och kopian uppfyller kraven som gäller för att ett testamente ska vara giltigt. Det får då inte finnas skäl att betvivla att kopians innehåll skiljer sig från originalhandlingens innehåll, det vill säga att förordnandet enligt kopian ska innefattat den yttersta viljan vid testatorns (alltså din väns) bortgång. 


När originaltestamentet inte går att hitta finns det en risk för att originaltestamentet är återkallat. Då gäller inte kopian. Det är då testamentstagaren (alltså du) som ska göra det övervägande sannolikt att originaltestamentet inte har återkallats av testatorn, för att på så sätt visa att kopian gäller.


Då det är mycket att hålla reda på och rättsläget är genrellt ovisst, rekommenderar jag dig att kontakta en jurist så att du kan uppvisa testamentshandlingen, och därifrån kan juristen göra en korrekt bedömning. Du är varmt välkomna att kontakta Lawline HÄR om du önskar. 


Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter kontakta oss på Lawline!


Med vänliga hälsningar

Josefine WendeliusRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”