Kan en juridisk person utses till testamentsexekutor?

Hej. Kan man utse en juridisk person som testamentsexekutor, t ex ett advokatkontor, Skogssällskapet e.d.?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av ärvdabalken (ÄB), med fokus på 19 kap.


Testamentsexekutor


En testamentsexekutor har ansvaret att se till att ett visst testamente blir verkställt, d.v.s. att egendomen i dödsboet fördelas enligt vad som följer av testamentet. 


Av 19 kap. 1 § ÄB framgår det att om någon genom ett testamente har blivit utsedd som testamentsexekutor, så kan denne begära att testatorns egendom ska förvaltas av den. Alltså, av det aktuella/kommande testamentet i fråga måste det framgå att testatorn utsett en viss person till testamentsexekutor. Bestämmelsen ger inget uttryck för att en testamentsexekutor måste vara en fysisk person, vilket jag tolkar som att det inte spelar någon roll om det är en fysisk eller juridisk person.


Som huvudregel ska man dessutom följa testatorns vilja och om hen angett ett önskemål om att en viss juridisk person ska vara testamentsexekutor, så finns det inga hinder för det vad jag kan hitta.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga!


Mvh,

Sara JeftenicRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning