Kan en juridisk person äga en bostadsrätt?

2021-03-08 i Bostadsrätt
FRÅGA
HejKan en juridisk person äga en villa ?Fördelar/nackdelar jfm om privatperson äger villan.T.ex uthyrning, reparation och underhållTacksam för er hjälpMvh
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att villan i din fråga är en bostadsrätt i en bostadsrättsförening. I sådant fall gäller bostadsrättslagen.

Upplåtelse av en bostadsrätt kan enbart ske till bostadsrättsföreningens medlemmar (1 kap. 3 § bostadsrättslagen). Vem som får antas som medlem i en bostadsrättsförening avgörs av föreningens styrelse där de tar hänsyn till de medlemskapsvillkor som anges i bostadsrättsföreningens stadgar och bestämmelserna i 2 kap. bostadsrättslagen (2 kap. 1 § bostadsrättslagen).

I 2 kap. 2 § bostadsrättslagen anges vilka typer av medlemskapsvillkor som inte får tillämpas, exempel på ett sådant är att ett visst medborgarskap erfordras. Däremot uppställs inte ett hinder för att som villkor uppställa att juridiska personer inte tillåts ett medlemskap. Även om föreningen godtar juridiska personer som medlemmar så finns i 2 kap. 4 § bostadsrättslagen ett hinder för att tillåta en juridisk person medlemskap, detta hinder blir aktuellt om bostadsrätten inte är avsedd att användas för fritidsändamål.

Om den juridiska personen väl erhåller ett medlemskap så ska denne behandlas precis som vilken annan medlem som helst i bostadsrättsföreningen. En allmän princip som gäller för alla typer av associationer inklusive föreningar är nämligen likhetsprincipen.


Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1246)
2021-10-01 Störningar i bostadsrätt
2021-09-27 Köpa bostadsrätt i befintligt skick och köparens undersökningsplikt
2021-09-25 Kan en bostadsrättsförening neka köpare medlemskap på grund av låg inkomst?
2021-09-19 Vad kostar en extern ordförande i en bostadsrättsförening?

Alla besvarade frågor (96421)