Kan en hyresvärd säga upp hyresavtalet för en särboende äkta maka pga. att den andra maken äger en bostadsrätt?

Hej!

Jag äger en hyresrätt som jag bor i med två inneboende som är mina systrars barn. Min man äger en bostadsrätt och vi är särbos. Dock så står min mans namn kvar hos mig.

Nu har både jag och min man fått brev om att boendet tillgodoses från annat håll och att vi hyr ut hyresrätten i andrahand. Förstår inte hur och varför de tror detta?

Vad kan jag göra för att motbevisa?

Kan man få böter för detta?

Kan det vara på grund av att hans namn fortfarande står kvar hos mig?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du och din man i en juridisk bemärkelse har ingått ett äktenskap, men att ni i dagsläget inte bor i samma bostad, och att din hyresvärd har invändningar mot att ni har både en hyresrätt och en bostadsrätt.
Jag vill även tydliggöra att man kan äga en bostadsrätt men inte en hyresrätt, en hyresrätt kan man bara hyra.

Om att boendet tillgodoses på annat håll:
Enligt 12 kap. 46 § punkten 10 jordabalken äger en hyresvärd rätten att säga upp hyresavtalet om denne bedömer det som att ni har bristande behov av hyresrätten, t.ex. för att ni också äger en bostadsrätt, och hyresvärden vill ställa lägenheten till förfogande för ny hyresgäst som inte har ett boende. En uppsägning enligt 12 kap. 46 § punkten 10 jordabalken kan dock prövas av hyresnämnden. Denna tvistetyp kallas för förlängningstvist. Du kan läsa mer om det här.

Om att det är en olovlig andrahandsuthyrning:
I 12 kap. 41 § jordabalken står det att "hyresgästen får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för hyresvärden". Detta betyder att man som hyresgäst får ha inneboenden utan tillstånd, men om det i verkligheten är en "förtäckt" andrahandsuthyrning blir det problematiskt, eftersom det krävs tillstånd från hyresvärden. Om inneboendeförhållandet i detta fall har övergått till att bli mer som en olovlig andrahandsuthyrning är det som är frågan i en sådan här situation.

Enligt 12 kap. 42 § punkten 3 jordabalken är hyresvärden berättigad att säga upp avtalet att upphöra om hyresgästen utan behövligt samtycke, eller tillstånd, överlåter hyresrätten eller annars sätter någon annan i sitt ställe, eller upplåter lägenheten i andra hand, och inte efter tillsägelse utan dröjsmål antingen vidtar rättelse eller ansöker om tillstånd och får ansökan beviljad.
Att vidta rättelse innebär antingen att man flyttar tillbaka till lägenheten på heltid (om man inte redan bor där) eller att andrahandshyresgästerna flyttar ut. Men det går även att ansöka om tillstånd hos hyresnämnden, som då kan godkänna dessa andrahandshyresgäster. På så sätt kan du rädda din hyresrätt och alla får då bo kvar. Du kan läsa mer om det här.

Vad kan du göra för att motbevisa?
Du behöver upplysa hyresvärden om att du och din man inte samlever i bostadsrätten, och att du bara bor i hyresrätten.

Kan man få böter för detta?
Nej, det är olovligt att hyra ut i andra hand utan hyresvärdens godkännande och hyresgästen riskerar att förlora hyresavtalet, men det är inte straffbart som brott.

Kan det vara på grund av att din mans namn fortfarande står kvar hos dig?
Det går inte att säga för mig hur hyresvärden har fått reda på att din man äger en bostadsrätt, men denna är fri att kolla upp om din man fortfarande står kvar hos dig, vilket han även gör. Om hyresvärden inte vet om att ni inte samlever i ert äktenskap, och t.ex. har sett dina systerbarn icke tillfälligt vistas i lägenheten, så har hyresvärden i detta fall gjort en ganska naturlig slutsats om att ni hyra ut den lägenhet olovlig och utan hyresvärdens samtycke.

Sammanfattningsvis:
För hyresvärden kan det mycket väl framstå som att ni inte har behov av denna hyresrätt, eftersom "ni" äger en bostadsrätt och fortfarande är gifta, och därför i dagsläget hyr ut den olovligt i andra hand. Det verkar dock som att hyresvärden inte är medveten om att ni inte samlever. Det kan därför vara en god idé att börja med att upplysa hyresvärden om att ni inte samlever i bostadsrätten, utan att du bor permanent i hyresrätten och har därför behov av denna hyresrätt, och därför är dina systerbarn inneboende och inte andrahandsuthyrare.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000