FrågaFASTIGHETSRÄTTAndrahandsuthyrning04/03/2022

Kan en hyresvärd neka andrahandsuthyrning?

Hej!

Jag bor i en storstad i södra Sverige och funderar på att flytta till en mindre ort i angränsande kommun. Jag bor i hyreslägenhet och har förstahandskontrakt och jag har även goda chanser att få förstahandskontrakt på den mindre orten. Jag vill dock inte säga upp kontraktet i storstaden under de första 6-12 månaderna då jag vill först vara säker att jag kommer att klara mig och trivas. Jag vill hyra ut i andra hand. Kan hyresvärden neka mig tillstånd att göra det, t ex därför att jag har två förstahandskontrakt eller därför att det är pendlingsavstånd mellan orterna (knappt en timme med kollektivtrafik).

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga avseende andrahandsuthyrning av hyresrätt regleras i 12 kap. jordabalken (JB).

För att få hyra ut en hyresrätt i andra hand krävs det att hyresgästen får godkänt av hyresvärden (12 kap. 39 § JB). En hyresvärd har ingen skyldighet att godkänna uthyrning och kan därmed neka hyresgästen att hyra ut sin lägenhet. Skulle hyresvärden neka uthyrning går det dock att ansöka om uthyrning hos hyresnämnden i stället. Hyresnämnden ska ge tillstånd för uthyrning i andra hand om det föreligger beaktansvärda skäl och exempel på sådana skäl är sjukdom, ålder, tillfälligt arbete, studier på annan ort eller liknande (12 kap. 40 § JB). Det är även möjligt att hyra ut sin lägenhet för att provbo med någon annan under äktenskapsliknande förhållanden. Hyresnämnden kan också ge tillstånd till andrahandsuthyrning om hyresvärden inte haft en befogad anledning till att neka hyresgästen (12 kap. 40 § JB).

Att hyra ut sin lägenhet för att provbo på annan ort är något som inte specifikt nämns såsom beaktansvärda skäl i lagtexten och något som inte heller torde falla in under lagens tillämpningsområde i övrigt. Regeln avseende beaktansvärda skäl är dock endast något som hyresnämnden måste förhålla sig till och hyresvärden kan alltså tillämpa andra mer generösa regler för uthyrning. Mitt råd är därmed att ta kontakt med hyresvärden för ta reda på vilka regler som gäller för uthyrning.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.


Vänligen,
Felicia SandvikRådgivare
Hittade du inte det du sökte?