Kan en hyresvärd ha maxtak för antal boende i en lägenhet?

2020-02-17 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, Kan en hyresvärd ha Maxtak för antal boende i lägenhet, ex. i 3:a får Max 4 personer bo, annars får man inte hyra lägenheten.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som handlar om hyresförhållanden regleras i 12 kap. jordabalken (JB), som även kallas för hyreslagen.

I hyreslagen finns det ingen specifik regel som anger ett maxtak för hur många som får bo i en hyreslägenhet.

Slitage och utomstående personer

Som hyresgäst är man däremot skyldig att vårda lägenheten enligt lagen. Hyresgästen är skyldig att bevara lägenheten i gott skick och inte framkalla mer slitage på lägenheten mer än vad som anses vara normalt slitage (12 kap. 24 § JB). Denna regel innebär alltså att inte hur många som helst kan bo i en och samma hyreslägenhet eftersom det skulle leda till onormalt mycket slitage. Hur många som får bo i en hyreslägenhet kan bero på hur stor lägenheten är och på slitagets omfattning. Det måste alltså bedömas från fall till fall, så det finns inget generellt svar för alla 3:or, 1:or osv.

Det står även i hyreslagen att det inte får bo utomstående i hyreslägenheten - om det kan leda till men för hyresvärden (12 kap. 41 § JB). För många personer boende i samma hyresrätt kan ofta leda till men för hyresvärden. Därmed måste även detta bedömas från fall till fall.

Slutsats

Det finns alltså inte något i lagen angett maxtak för antal boende i en lägenhet. Hur många som kan bo i en lägenhet utan att detta leder till men för hyresvärden eller onormalt slitage måste alltså bedömas från fall till fall. Men en hyresvärd skulle alltså kunna begränsa antalet tillåtna boende, för att skydda sin lägenhet enligt de två reglerna ovan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Annelie Burström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1746)
2020-09-26 Fråga om byte mellan hyresrätt och bostadsrätt
2020-09-23 Störande grannar
2020-09-23 När kan man säga upp hyresavtal som löper på obestämd tid?
2020-09-19 Är det rätt att hyresvärden fakturerar mig för en skada jag orsakat i lägenheten?

Alla besvarade frågor (84414)