Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?

Hej

Hoppas jag får svar få fort Ni läst meddelandet. Jag blev skämd av en bortsprungen hund från ägaren förra veckan. Jag ramlade med ansiktet mot asfalten så fick rejäl ansiktsskada.

Kan jag ha rätt till ersättning

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem kan bli skadeståndsansvarig för skadan som orsakats av hunden?

I lagtexten framgår att både hundens ägare och dess innehavare (till exempel en tillfällig hundvakt eller fodervärd) kan bli skadeståndsskyldiga för hundens agerande. Den som hanterade hunden i samband med att den släpptes lös kan således bli ansvarig. Detta skadeståndsansvar regleras i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (hundlagen). Hundägare har ett s.k. strikt skadeståndsansvar för alla skador som hunden orsakar. Det innebär att ägaren eller innehavaren blir skadeståndsskyldig oavsett anledning till att hunden i var lös, så länge det går att bevisa att det var hunden som orsakade skadan. D.v.s att detta gäller även om det var en ren olyckshändelse, 19 § 1 st hundlagen.

Vad kan du få ersättning för?

För att skadan ska ersättas krävs att adekvat kausalitet föreligger. Det innebär att det ska finnas ett tydligt orsakssamband mellan att hunden smet/släpptes lös och att skadan inträffade. Att en hund smiter och sedan biter, skadar eller allvarligt skrämmer någon är exempel på skador som kan ersättas. Ansiktsskadan faller under personskada och det anges i 2 kap 1 § skadeståndslagen (1972:207) (SkL). Om du har uppsökt läkarvård för skadan kan du få ersättning för kostnader i samband med besöket (5 kap 1 § 1 st 1 p SkL), samt eventuella inkomstförluster kopplade till händelsen (5 kap 1 § 1 st 2 p SkL).

Vad innebär detta för dig?

Jag förstår det som att hunden allvarligt skrämt dig och därmed orsakat att du ramlade och skadade ansiktet. Det innebär att adekvat kausalitet föreligger. Eftersom det blev en rejäl ansiktsskada bör du ha rätt till skadestånd från ägaren. Om du vet vem ägaren är rekommenderar jag dig att i första hand kontakta denne och försöka kräva ersättning via hens försäkringsbolag. Om ni inte kommer överens kan du i andra hand ansöka om stämning vid din närmaste tingsrätt.

Jag hoppas du känner dig nöjd med ditt svar! Om inte kan du alltid höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Josefine JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000