FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag27/02/2022

Kan en granskningsrapport gjord av en särskild granskare publiceras?

Är en granskningsrapport, som tagits fram av en särskild granskare beställd av minoritetsägare i ett aktiebolag, sekretessbelagd på något vis eller är det något man kan publicera eller dela med sig av till utomstående?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om aktiebolag finns i aktiebolagslagen (ABL) och i 10 kap. regleras frågan om särskilda granskare.

En särskild granskning görs på uppdrag av aktieägare och det är dem som får granskningen (10 kap. 21 § ABL). Den särskilda granskaren har tystnadsplikt vilket innebär att denne inte får lämna ut skadliga upplysningar till en enskild aktieägare eller till någon utomstående som hen får kännedom om vid granskningen (10 kap. 25 § ABL). Om den särskilde granskaren ändå sprider sådan skadlig information, kan denne bli skadeståndsskyldig mot bolaget och aktieägare (29 kap. 2 § ABL). Detsamma gäller för en aktieägare som sprider informationen (29 kap. 3 § ABL). Förutsättningen är att bolaget skadas på något vis, det vill säga spridningen resulterar i en förmögenhetsminskning för bolaget. Om ingen aktieägare påtalar saken blir det ingen sanktion. Om det t ex bara finns en aktieägare kan denne lämna ut granskningsrapporten utan att det skulle resultera i några sanktioner eller skadeståndsskyldighet för aktieägaren.

Sammanfattningsvis kan sägas att granskningsrapporten kan lämnas ut till utomstående eller publiceras, men om det på något vis skadar bolaget kan den som lämnar ut den bli skadeståndsskyldig gentemot bolaget.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Jasmine AtieRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”