Kan en god man utses till vår förälder utan familjens samtycke?

2017-08-05 i God man
FRÅGA
Hej! Jag undrar om en god man kan utses till en sjuk förälder mot familjens vilja. Vi har ansökt om god man men då föräldern visar en rejäl förbättring så anser vi att det ej längre behövs. Inget rättsligt beslut har tagits ännu. Kan vi meddela överförmyndarnämnden att vi ej längre tycker att det är aktuellt, och kan de trots det fortsätta processen utan vårt godkännande?
SVAR

Hej, roligt att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Precis som du skriver är det överförmyndarnämnden i varje kommun som tar emot ansökningar om att godmanskap ska förordnas åt en viss person. Det rättsliga beslutet fattas av tingsrätten. Innan överförmyndarnämnden skickar ärendet vidare till tingsrätten för beslut, startar de en utredning för att kunna bedöma behovet av att en ställföreträdare utses. Under utredningen samlar överförmyndarnämnden in uppgifter från den hjälpbehövande (i den mån det är möjligt), nära anhöriga, läkare, psykologer och andra som kan uttala sig om den hjälpbehövandes behov av godmanskap. Som barn till den ansökan avser, har ni rätt att uttala er om att er förälder inte längre behöver en god man. Era uttalanden kommer ingå i det underlag Överförmyndarnämnden skickar vidare till tingsrätten för beslut. Anser överförmyndarnämnden utifrån de uppgifter som inkommit att det inte finns ett behov av godmanskap, kommer överförmyndarnämnden ange detta i ärendeakten som vidarebefordras till tingsrätten. Tingsrätten kommer då att avskriva ärendet. Det blir då ingen rättegång. Tingsrätten kommer skicka er ett beslut om att ärendet redan är avslutat. En god man kommer då inte att förordnas mot er vilja.

Observera att det i regel är den som ska förordnas god man som själv ansöker om att få en god man utsedd. Om personen är så pass frisk att denne själv kan uttala sig i frågan måste dennes upplevelse av sitt eget behov först och främst beaktas. Anser er förälder själv att denne har ett behov av en god man och andra omständigheter i utredningen talar för att förälderns behov inte kan lösas på annat sätt – kan en god man förordnas, mot familjens vilja, men i enlighet med förälderns vilja.

För mer information om godmanskap, se 11 kap. 1-6 §§ och 11 kap. 15-27 §§ föräldrabalken.

Hoppas ni fick svar på er fråga och lycka till!

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (546)
2021-11-30 Vad kan man göra med framtidsfullmakt?
2021-11-29 Måste man få en god man om ena maken dör?
2021-11-17 Möjlighet till god man
2021-11-11 Får en god man respektive förvaltare röra mitt konto?

Alla besvarade frågor (97581)