Kan en god man handla för sin huvudman utan samtycke?

FRÅGA
Hej, Kan en god man bestämma över min pojkvän som är 34 år över huvudet på honom utan hans samtycke och att hans godmanskap eventuellt skall fortsätta löpa på? Min pojkvän samtycker inte längre till att ha god man och vill pröva att ha hand om sin egen ekonomi, då han idag är mycket mer skötsam och självständig .
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om godmanskap finner du i Föräldrabalken.

Enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken ska en god man utses av domstolen om en person behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Uppdraget varierar beroende på huvudmannens behov. En god man ska vara ett biträde åt huvudmannen och ska handla endast vid huvudmannens samtycke. Undantag för detta är exempelvis handlingar som berör den dagliga hushållningen eller om huvudmannen saknar förmåga att uttrycka sin vilja på grund av hälsotillstånd enligt 11 kap. 5 § föräldrabalken. Bara för att man har en god man innebär det inte att man förlorar sin rättshandlingsförmåga, huvudmannen kan fortfarande köpa eller ge bort gåvor och har rätt att kontrollera och bestämma över sin ekonomi och kan inte hindras från att använda sina pengar.

Detta innebär att en god man inte kan bestämma över din pojkvän utan hans samtycke, med undantag för att din pojkvän saknar förmåga att uttrycka sin vilja eller att det berör dagliga handlingar. Vidare är det domstolen som beslutar om godmanskap och inte god mannen själv.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Paulina Ceylan
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (378)
2019-08-12 Entledigande av god man
2019-08-02 Då förvaltare inte behövs kan rätten upphäva förvaltarskapet
2019-08-01 Har jag som dotter rätt att rättshandla åt min sjuka pappa, istället för att hans syster ska göra det?
2019-07-31 Huvudmannens rättshandlingsförmåga

Alla besvarade frågor (72153)