Kan en gåva villkoras som förskott på arv?

2019-11-13 i Förskott på arv
FRÅGA
Jag har fått ett Gåvobrev innehållande en summa med pengar.I brevet är det angivet att gåvan skall räknas som förskott på det kommande arvet!Förskott på arvet kan det ses som en gåva?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i ärvdabalken (ÄB).

Vad gäller för förskott på arv?

Det är upp till gåvogivaren att i gåvobrevet upprätta villkor för gåvan. Om du har fått gåvan av någon av dina föräldrar så har du också en laglig rätt att ta arv efter dem (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Detta gäller även i det fall du har annan laglig rätt till arv som nära släkting enligt någon av de andra arvsklasserna i samma kapitel. Om du som mottagare av gåvan har en laglig rätt att taga arv efter gåvogivarens bortgång så kan denne upprätta villkor om att gåvan ska utgöra ett förskott på mottagarens arv (6 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att denna del vid ett framtida arvskifte kommer att avräknas från dennes andel av arvet.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1123)
2020-08-03 Kan jag få ut mitt arv i förskott?
2020-08-01 Vad gäller vid förskott på arv? Kan mina släktingar kräva pengar för en gåva jag mottagit?
2020-07-31 Förskott på arv och vilket värde på gåvan ska användas?
2020-07-29 Vad utgör förskott på arv?

Alla besvarade frågor (82642)