Kan en gåva bedömas som enskild egendom även om det saknas ett gåvobrev med villkor om enskild egendom?

2017-09-24 i Sambo
FRÅGA
Hej!Jag skrev nyligen om gåvobrevs fullbordande. Detta är samma ärende, men utrymmet räckte inte till. Min dotters pappa fick en gåva i pengar, innan han avled, av sin mor på bankkontot. Måste dessa pengar in som tillgångar i dödsboet? Den avlidne och hans bror fick varsin slant som förskottsgåva när deras mor sålde sitt hus. Det står inte att det är en "enskild egendom" i gåvobrevet, men familjen visste att han skulle dö, då han levde på lånad tid. Och att pengarna givet skulle vidare till hans dotter och enda arvinge. Nu finns det en sambo med som också är dödsbodelägare, och görna inte vill att dessa pengar inte skall vara en enskild egendom, för att hon inte skall behöva betala tillbaka något p g a förstärkt arvslott. Kan man juridiskt sett bedöma pengarna som enskild egendom ändå? Tack på förhand
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att de pengar som din dotters pappa fick ska kunna räknas som hans enskilda egendom så måste pappan ha fått pengarna med villkoret att pengarna ska vara hans enskilda egendom. Detta kan utläsas ur Äktenskapsbalkens 7 kap. 2§ 2 punkten. Vanligtvis krävs att det finns ett gåvobrev eller någon liknande dokumentation där det står att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom för att kraven för enskild egendom ska anses uppfyllda.

Svaret på din fråga är alltså tyvärr nej, det kan bli svårt att hävda att pengarna som din dotters pappa fick ska anses vara hans enskilda egendom om det inte framgår av ett gåvobrev eller liknande.

Vad gäller din pappas sambo kan det dock vara bra att känna till att sambor som utgångspunkt inte har någon rätt att ärva varandra. När ett samboförhållande upphör på grund av att den ena maken dör så kan den efterlevande sambon dock begära att sambornas samboegendom ska delas upp mellan dem i en bodelning. Detta framgår av Sambolagens 8§ 1 stycket.

Som samboegendom räknas endast sambornas gemensamma bostad och bohag (bohag = möbler, hushållsmaskiner etc.) som förvärvats för deras gemensamma användning, enligt Sambolagens 3§.

Pengar räknas med andra ord aldrig som samboegendom och pappans sambo har alltså ingen rätt att ärva pappans pengar oavsett om de utgör pappans enskilda egendom eller ej. Pengarna och pappans övriga egendom som inte utgör samboegendom ska istället ärvas av dottern. Pappans sambo har endast rätt till den delen av deras gemensamma bostad och bohag som tillfaller henne genom bodelningen, om hon begär att en bodelning ska ske.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga! Om du eller din dotter har fler frågor angående din dotters arv är ni givetvis välkomna att vända er till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia Sikström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (492)
2021-07-26 Överlåta arv till mamma som var sambo med avliden pappa
2021-07-14 Tolkning av testamente mellan sambor
2021-07-14 Vad händer med bostadsrätten om ens sambo dör?
2021-06-30 Bodelning vid samboförhållandets upphörande

Alla besvarade frågor (94235)