Kan en gåva av förälder minska arvslotten?

2021-02-08 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej, Jag är äldst av fyra syskon och är den enda som fortfarande har kontakt med min pappa. Huset han äger ska snart säljas och den senaste tiden har jag och min pappa pratat om att jag ev. skulle få en summa av försäljningen av huset - en utbetalning som syskonen inte får ta del av eller får kännedom om. Min fråga är: är den utbetalningen något som kan komma upp och hindra/minska min utbetalning vid en bouppteckning om flera år? Tack!
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga besvaras med hjälp av ärvdabalken (ÄB).

Huvudregeln är att det arvlåtaren under sin livstid gett en bröstarvinge (barn, barnbarn och så vidare) ska avräknas som förskott på bröstarvingens arv, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett (6 kap. 1 § ÄB). Det betyder alltså att om du får en summa av försäljningen är presumtionen att det ska ses som ett förskott på arv, vilket ska avräknas vid den kommande beräkningen av din arvslott.

Det går dock att bryta presumtionen enligt den angivna bestämmelsen ovan, således "om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett". Om din pappa inte vill att summan (gåvan) ska ses som ett förskott på arv ska det anges. Det kan göras genom ett gåvobrev eller i ett testamente där det tydligt framgår att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. Har du frågor om just gåvobrev får du gärna ställa en ny fråga om det! Även omständigheterna kan tala för att avsikten varit att gåvan inte ska vara ett förskott på arv, men då beaktas till exempel om bröstarvingar under den avlidnes livstid fått gåvor i lika stor omfattning, vilket skulle tala för att avsikten med gåvorna var att de inte ska avräknas vid den kommande beräkningen av arvslotten.

Tänk på att det finns situationer där gåvan måste återbäras eller om det inte kan ske, att ersättning ska ges för gåvans värde, om gåvan du får innan din pappas bortgång begränsar dina syskons rätt till deras laglott (hälften av arvslotten) och att gåvan är att likställa med testamente (7 kap. 4 § ÄB). Det gäller dock gåvor där gåvogivaren inväntar döden inom relativt kort tid eller i fall då givaren fram till sin död har kvar nyttan av den bortgivna egendomen, till exempel att gåvogivaren bor kvar i en bostadsrätt som givits bort. Bestämmelsen omfattar så kallade dödsbäddsgåvor. Det föregående bör emellertid inte vara relevant i din situation enligt det du anger i din fråga, men kan likväl vara nyttigt att veta om.

Svar på din fråga
Om du får en utbetalning av din pappa och inget annat anges, är presumtionen att det ska anses som förskott på arv och avräknas vid den kommande beräkningen av din arvslott. När din pappa avlider ska (på anmaning) uppgifter om din pappas tillgångar, skulder och eventuella gåvor som givits med mera lämnas till boet, varför jag kan anta att utbetalningen på så sätt kan "komma upp". För att undvika att den eventuella utbetalningen ska avräknas av din arvslott kan ett gåvobrev skrivas, eller att det anges i ett testamente, där det framgår att utbetalningen/gåvan inte är att anse som förskott på arv.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?