FrågaFAMILJERÄTTGod man28/03/2018

Kan en förvaltare som grovt missköt sig dömas för brott?

Hej! Min mor fick förvaltare som då bytte förv lås i villan, stängde ute mig, sålde inventarier även till sig själv billigt. Min systerson fick nyckel, under ett antal år frågade jag efter mina personliga saker utan resultat. Överförmyndarenämnden höll tyst. Kan jag få henne fälld?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förvaltare regleras i Föräldrabalken 11 kap 7-27 §§

En förvaltare som missbrukat sin position eller av andra anledningar ska skiljas sitt uppdrag. (11:20 FL) Tar inte Överförmyndarnämnden självmant upp frågan kan du som din mors son har du anmäla om ett entledigande.

En anmälan kan du göra genom att ta kontakt med din lokala överförmyndarnämnd. Det är överförmyndarnämnden som har det yttersta ansvaret för alla ställföreträdare de tillsätter. Om du vill ha ytterligare vägledning med din anmälning och hur du kan gå vidare kan du kontakta info@lawline.se där ni kan gå igenom situationen mer i detalj.

Vilka följder som tillkommer förvaltare i fråga är upp till Överförmyndarnämnden.

Hoppas det besvarar din fråga!

Amanda OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000