Kan en förvaltare neka mig att skaffa barn?

2020-05-30 i God man
FRÅGA
Hej! Jag är mydig jag och min kille fundera på att skaffa barn och bilda familj, jag har nydligen fått förvaltare i delen förvalta egendom, kan min förvaltare bestämma om jag får skaffa barn eller inte pågrund av ekonomiska skäl?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Kan en förvaltare bestämma om du får skaffa barn?

Reglerna kring förvaltarskap regleras i föräldrabalken (FB). Om någon på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom, får rätten besluta att anordna om förvaltarskap (11 kap. 7 § FB). Förvaltare är inte behöriga att företräda den enskilda i frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap eller liknande frågor av utpräglat personlig karaktär (12 kap. 2 § tredje stycket FB). Beslutet att skaffa barn bör rimligen vara en fråga som är av utpräglad personlig karaktär och därmed faller här. En förvaltare kan därför inte neka dig att skaffa barn.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (489)
2021-01-18 Vad får en god man göra?
2021-01-14 Hur entledigas God man?
2021-01-09 Vilka beslut får en enskild som står under förvaltarskap ta?
2021-01-05 Bli av med sin förvaltare

Alla besvarade frågor (88294)