FrågaFAMILJERÄTTGod man21/04/2018

Kan en förvaltare hindra sin huvudman från att skaffa barn?

Hej, kan en förvaltare hindra sin huvudman från att skaffa barn med sin tjej som han älskar, samt även om hans föräldrar eller godman/förvaltare är emot det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett fullständigt förvaltarskap innefattar både bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person, jfr 12:2 föräldrabalken (FB). Att bevaka huvudmannens rätt kan innebära att se till att denne får vårdinsatser eller bidrag, att förvalta egendom innebär att ta hand om ekonomiska angelägenheter och sörja för person innebär bland annat frågor om huvudmannens vård och fritid. En person som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga förutom i vissa undantagsfall.

Förvaltaruppdraget ska vara flexibelt och anpassas till den enskildes behov i varje särskilt fall (jfr 11:7 st. 2 FB). Den enskilde ska inte fråntas sin rättshandlingsförmåga i vidare utsträckning än vad som är befogat i det enskilda fallet. Den som har förvaltare förlorar alltså sin rättshandlingsförmåga, men blir inte omyndigförklarad. Huvudmannen har därför kvar vissa rättigheter som att rösta i allmänna val, ingå anställningsavtal, gifta sig, skriva testamente etc.

En huvudman som har förvaltare förlorar vidare inte sina rättigheter enligt deklarationen om mänskliga rättigheter. En huvudman som har förvaltare kan trots sin förlorade rättshandlingsförmåga själv besluta i frågor av mycket privat natur. Valet att bilda familj är en rättighet och fråga som är av utpräglat personlig karaktär. Detta är alltså något som huvudmannen själv bestämmer fullt ut. Din pojkväns förvaltare har alltså ingen bestämmanderätt över ert beslut att skaffa barn och kan inte hindra er från detta.

Hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000