Kan en förvaltare hindra sin huvudman från att flytta?

2021-06-08 i God man
FRÅGA
HejMin bror bor i en annan kommun och har förvaltare. Min bror vill flytta närmare sin familj, men förvaltaren hindrar honom att flytta. Undrar om han har rätt att hindra sin huvudman att komma närmare sin familj. Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av föräldrabalken (FB).

Förvaltarskapet

Inom ramen för förvaltaruppdraget har förvaltaren ensam rådighet över din brors egendom som är huvudman och förvaltaren företräder även din bror i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget (FB 11 kap. 9 §).

Detta innebär att förvaltaren får fatta beslut helt själv utan din brors samtycke om det är inom uppdraget. I din fråga framgår det inte hur omfattande förvaltarens uppdrag är. Ifall förvaltarskapet exempelvis inte omfattar personlig omvårdnad eller att förvaltarskapet endast omfattar viss specifik egendom, så står det din bror fritt att flytta närmare sin familj.

Om förvaltarskapet inte är begränsat utan att förvaltaren ska bevaka din brors rätt, förvalta egendom och sörja för din bror som person, så har förvaltaren ensam rådighet och samtycke krävs från förvaltaren som utgångspunkt.

Frågor som rör boende och erbjuden vård

Däremot finns det även ett uttalande i förarbetena om att huvudmannen i allmänhet bör själv få bestämma i frågor som rör huvudmannens boende och även innehållet i erbjuden vård (se prop. 1987/88:124 s. 172).

Förvaltaren har dock som sagt ensam rådighet inom uppdraget, vilket innebär att din bror inte har någon rättshandlingsförmåga. Din bror kan alltså inte ingå ett hyresavtal eller köpa en bostad utan förvaltarens samtycke (FB 11 kap. 10 §). På så sätt kan faktiskt förvaltaren hindra din bror från att flytta. Det ska dock även poängteras att förvaltaren ska verka för din bror som huvudman och förvaltaren ska handla på det sätt som bäst gagnar huvudmannen (FB 12 kap. 3 §). Förvaltaren kan alltså inte neka att skriva på ett avtal om det faktiskt är så att det är bäst för din bror om han flyttar närmare er familj.

Förvaltaren kan därutöver inte hindra din bror från att bo hos er familj, eftersom detta inte innebär att din bror ingår ett avtal.

En annan fråga är att förvaltaren inte kan tvinga huvudmannen att flytta, vilket följer av uttalandet i förarbetena och rättspraxis. Även om förvaltaren inte kan tvinga sin huvudman från att flytta, så innebär detta inte automatiskt att huvudmannen får skriva på avtal om hyra eller om att köpa en bostad för att denne vill flytta.

Sammanfattning

Förvaltaren har ensam rådighet inom det förordnade uppdraget och huvudmannen har inte kvar sin rättshandlingsförmåga för det som faller inom uppdraget. Även om huvudmannen i allmänhet bör själv få bestämma om sitt boende, så bör inte detta i sig innebära att huvudmannen kan ingå hyresavtal eller köpa en bostad. Däremot kan inte förvaltaren hindra din bror som huvudman att flytta in hos er familj eftersom det inte innebär att din bror ingår ett avtal. Ifall förvaltarskapet är begränsat så kan det också innebära att din bror ändå har rätt ingå avtal om hyra eller bostad, och då får du undersöka vad som står i det specifika uppdraget.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (547)
2021-12-05 Har en god man rätt till den enskildes egendom efter bortgång?
2021-11-30 Vad kan man göra med framtidsfullmakt?
2021-11-29 Måste man få en god man om ena maken dör?
2021-11-17 Möjlighet till god man

Alla besvarade frågor (97709)