Kan en förvaltare ge rätten till någon annan att öppna någons post?

FRÅGA
Hej!Om jag har en förvaltare och jag skulle bo på ett boende.Kan personal öppna min post o mina paket mot min vilja om förvaltaren tillåter det?Även om förvaltaren sagt till dem bakom min rygg att personalen får det?Här jag då som boende några rättigheter o vad säger lagen?Detta är en allmän fråga gäller varken mig eller någon annan utan bara något vi diskuterat på jobbet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Tillämplig lag
Din fråga berör förvaltarskap och bestämmelser om detta hittas i föräldrabalken (FB).

Om förvaltarskap
Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan rätten besluta om förvaltarskap. En förvaltare förordnas för att hjälpa huvudmannen inom vissa områden i livet. Förvaltarskapet ska anpassas till den enskildes behov och endast omfatta de områden där huvudmannen behöver hjälp (FB 11 kap 4 & 7 §).

Förvaltaren får ensam bestämma över de som ingår i dennes uppdrag och behöver inget godkännande från huvudmannen. Det betyder att om det ingår i förvaltarens uppdrag att hantera huvudmannens post får förvaltaren rent teoretiskt ge personalen tillstånd att öppna posten. Oftast ansöker förvaltaren om att få huvudmannens post skickad till sin egen adress och detta hade förmodligen inte blivit aktuellt.

Notera att förvaltaren ska bevaka huvudmannens intressen och att om den missköter sitt uppdrag så ska denne entledigas (FB 11 kap 20 §).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Johannes Hammarling
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (379)
2019-08-25 Hur länge måste man spara kvitton och handlingar som rör huvudmannen efter avslutat godmanskap och förvaltarskap?
2019-08-12 Entledigande av god man
2019-08-02 Då förvaltare inte behövs kan rätten upphäva förvaltarskapet
2019-08-01 Har jag som dotter rätt att rättshandla åt min sjuka pappa, istället för att hans syster ska göra det?

Alla besvarade frågor (72228)