FrågaFAMILJERÄTTGod man05/08/2020

Kan en förvaltare besluta i ärenden utan den enskildes samtycke?

Min syster är förvaltare får hon göra som hon vill att ta min bil?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du anger att din förvaltare (din syster) utan ditt samtycke, har beslagtagit ditt fordon. Regler om förvaltarskap återfinns i 11 - 16 kap. Föräldrabalken.

11 kap. 9 § FB föreskriver rätt för förvaltaren inom ramen för förvaltarskapet att ensam råda över den enskildes egendom.

För det fall att din förvaltares agerande ligger inom ramen för förvaltningsuppdraget har din syster full tillåtelse att beslagta ditt fordon.

Med vänliga hälsningar!

Martin CarlehedenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?