Kan en förundersökning tas upp igen?

2019-05-13 i Övriga brott
FRÅGA
Jag var misstänkt för grovt bidragsbrott men aldrig blivit åtalat framför domstol utan åklagaren lade när förundersökningen. Följaktligen tingsrätten avskrev målet. Maximala straffet är ju 4 år fängelse. Hur långt är preskriptions tiden och kan förundersökningen inledas på nytt. Misstanken fanns hos försäkringskassan i februari 2013 och polisen informerades i december 2013.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Precis som du själv uppger är straffet för grovt bidragsbrott lägst sex månaders fängelse och högst fyra år (3 § första stycket bidragsbrottslagen). Preskriptionstiden för brott är tio år om straffet är högre än två och lägre än åtta år (35 kap. 1 § första stycket p3 brottsbalken). I ditt fall är således preskriptionstiden 10 år.

Eftersom du inte blev åtalad och fick en prövning av domstol, utan förundersökningen lades ner, finns det möjlighet att återuppta förundersökningen. Ett återupptagande av förundersökningen kan ske om det kommer fram nya bevis som kan leda till en fällande dom. Huruvida så sker i ditt fall går tyvärr inte att uttala sig om. Det finns dock en möjlighet för åklagaren att ta upp förundersökningen igen, om det skulle komma fram nya bevis.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (685)
2019-10-08 Vad är straffvärdet för mened?
2019-10-07 Hur anmäler man en polis för tjänstefel?
2019-10-07 Gäller svensk lag för poliser och åklagare? Vad gör jag när jag blivit falskt anklagad?
2019-09-16 Är det lagligt att fotografera någon man inte känner?

Alla besvarade frågor (73804)