Kan en förälders umgängesrätt stoppa den med ensam vårdnad att flytta med sitt barn?

2021-09-03 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej min förhoppningsvis blivande sambos ex har blivit minst sagt upprörd över att höra att han tänker flytta ihop med mig ca 35 mil bort. Han har ensam vårdnad över barnet för att hon skrev över vårdnaden på honom. Hon har rätt till att vara med barnet varranan helg. Hon har nu hotat med att ta detta rättsligt för att utöka umgängesrätten och stoppa dom från att flytta. Hon har diagnoser och är inte den mest lämpliga föräldern. Då barnet går skola och behöver byta skola i så fall så är frågan kan hon lyckas på något sätt stoppa så dom inte får flytta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga rör den vårdnadstvister och huruvida pappan får flytta och ta med barnet. Dessa regler som omfattar föräldrars skyldigheter gentemot sina barn finner vi i Föräldrabalken (FB) i 6 kap.

När man har vårdnad om ett barn innebär det att man är ansvarig för att fatta alla ingripande beslut som rör barnet. Ett sådant ingripande beslut är exempelvis vart barnet ska bo samt gå i skolan (6 kap. 11 § FB). När det kommer till gemensam vårdnad så krävs det därmed att båda vårdnadshavarna är överens om var barnet ska bo (6 kap.13 § FB). Då din eventuellt blivande sambo har ensam vårdnad över sitt barn så har han som huvudregel ensam rätt att bestämma över vart barnet ska bo och kan därmed flytta (6 kap. 11 § FB).

Barnets bästa

Dock så är principen om barnets bästa grund för dessa typer av vårdnadsfrågor (6 kap. 2 a § FB). Detta kan påverka dels om umgängesrätten kan utöka, om delad vårdnad kan bli aktuell eller om man kan flytta med barnet. Man vill som utgångspunkt inte "rycka upp" barn ur sitt hem, där denne har skola, vänner och en trygghet. Detta påverkas dock mycket av barnets ålder och desto äldre barnet är har ofta ett barn fler vänner, aktiviteter och annan trygghet som gör att principen om kontinuitet väger starkt (6 kap. 2 § andra stycket FB).

En stark del av barnets bästa utgår även ifrån en rätt för barnet till god kontakt och relation till båda föräldrarna. Dock är det här viktigt att förstå att det är barnet man utgår ifrån och hens rätt till kontakt och inte föräldrarnas. Sen tar man även hänsyn till vad barnet själv vill i den mån det är rimligt med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § tredje stycket FB). I detta fall vet jag inte hur gammalt barnet är mer än att hen går i skolan. Som utgångspunkt skulle jag därför säga att barnet har en viss rätt till att bestämma själv och ha ett inflytande.

Kan hon stoppa flytten?

Det är bra att veta att vårdnaden kan ändras även om din partner idag har ensam vårdnad (6 kap. 5 § FB). Både på sådant sätt att det blir gemensam vårdnad eller att vårdnaden flyttas över till den andra föräldern. Utifrån den information jag vet kan jag inte bedöma om din partners ex är lämplig eller ej som vårdnadshavare. En sådan bedömning görs alltid utifrån barnets bästa som jag skrivit om ovan.

Utgångspunkten är att hon inte kan stoppa er eller din blivande sambo från att flytta med barnet. Dock är det i praktiken inte så enkelt när det kommer till vårdnaden då det beror på hur långt man flyttar och om det försvårar för barnets kontakt med den andra föräldern osv. Man får nämligen inte sabotera umgängesmöjligheterna för den andre föräldern (6 kap. 15 § FB). En bedömning görs alltid i varje enskilt fall och kan påverkas av olika faktorer som exempelvis om det finns en ny tjänst och liknande. Barnets behov av kontakt med både sina föräldrar väger tungt, så om kontakten med den andra föräldern försvåras betydligt kan det stoppa flytten. 35 mil kan anses tillräckligt långt för att hävda att barnet kan ha en svårighet att ha en regelbunden kontakt med båda sina föräldrar i detta fall. Det skulle i sin tur kunna påverka domstolens bedömning av vem som bör vara boendeförälder, just för att barnet inte ska behöva flytta.

Slutsats

Jag kan som sagt inte dra en slutsats på hur det skulle bli i ditt eller din partners fall. När det kommer till vårdnadsfrågor så är det ofta komplicerat och många saker ska vägas in, och speciellt principen om barnets bästa. Exet kan inte på något sätt kräva att ni inte ska flytta eller att hon ska få vårdnaden utan att gå till domstol. Men det finns en möjlighet att hon kan stoppa flytten med barnet eller ändra boendesituationen genom att vända sig till en domstol. Hennes lämplighet att bli vårdnadshavare eller få mer umgängessätt samt hennes chanser att stoppa flytten kan jag tyvärr inte bedöma.

Jag skulle rekommendera din partner att antingen vända sig till familjerätten för att be om hjälp kring hans val att flytta och hennes invändningar; eller boka en tid med någon av våra jurister för att få vidare hjälp, du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Med vänliga hälsningar,

Beatrice Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (871)
2021-10-18 Vad händer om man ger upp vårdnaden av sina barn?
2021-10-15 Umgänge och vårdnad - vad kan man göra?
2021-09-30 Nekad att träffa barnet av boendeföräldern
2021-09-30 Vad gäller avseende umgänge och vårdnad?

Alla besvarade frågor (96488)