Kan en förälders nya partner få vårdnad om tidigare barn?

2019-12-08 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Ett par skiljer sig. De har gemensam vårdnad om deras två biologiska barn. Efter några år ansöker mamman om enskild vårdnad. Hon och pappan kommer överens om detta just innan huvudförhandlingen och mamman får vårdnaden. Mamman är gift med en annan man och de önskar att den nya mannen ska få delad vårdnad om mammans två tidigare barn. Är detta möjligt? Hur gör man? Är adoption ett alternativ annars?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline.

De regler i svensk rätt som reglerar boende, umgänge och vårdnad av barn finns i 6 kap föräldrabalken (FB).

Föräldrar är vårdnadshavare

Enligt 6 kap 2 § FB är det föräldrarna som är vårdnadshavare för barnet, om inte rätten anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. En särskilt förordnat vårdnadshavare kan till exempel utses när båda föräldrarna har avlidit.

Kan man bli vårdnadshavare åt sin partners barn?

Att någon som inte är barnets förälder ska kunna bli vårdnadshavare för barnet kan inte ske av sig själv eller genom särskild process. Det gäller även om du är i en relation, eller till och med gift, med barnets vårdnadshavare. Den enda möjligheten du som utomstående har till att bli vårdnadshavare för barnet är genom adoption.

Hoppas du fick svar på dina frågor.

Vänligen,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (696)
2020-02-16 Vad vägs in i bedömningen av vårdnadsansvaret?
2020-01-31 Ensam vårdnad vid bristande omsorg av barnet
2020-01-31 Gemensam vårdnad mot en förälders vilja
2020-01-29 Hur kan man få tillbaka sina föräldradagar när man inte har vårdnad?

Alla besvarade frågor (77162)