FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt16/12/2020

Kan en förälder vägra ge sitt barn dennes studiebidrag?

Hej! En förälder vägrar, utan anledning ge sitt barn dennes studiebidrag. Barnet är under 18 och studerar på gymnasiet så pengarna överförs inte automatiskt till hans konto, är förälderns agerande brottsligt?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställt regleras i föräldrabalken (FB) och rör bland annat vårdnad.

Vad som gäller för vårdnad generellt

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barnet ska behandlas med respekt och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (6 kap. 1 § FB).

Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna, eller en av dem om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnande vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess barnet fyller 18 år. (6 kap. 2 § FB). Vidare ska den som har vårdnaden om ett barn ha ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska tillgodose barnets behov som nämnts ovan i 6 kap. 1 § FB.

En vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Dock ska vårdnadshavaren i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta mer hänsyn till barnets önskemål samt synpunkter (6 kap. 11 § FB).

Detta betyder att barn under 18 år står under vårdnad av föräldrar eller andra vårdnadshavare och har därför inte full självbestämmanderätt jämfört med en vuxen person. Men ju äldre barnet blir, desto mer med- och självbestämmanderätt förvärvar barnet. Faktorer som kan påverka denna bedömning är bland annat ålder, mognad, och vad saken rör, i detta fall studiebidrag.

Vad som gäller i ditt fall

I och med att barnet erhåller studiebidrag och inte barnbidrag kommer jag utgå att barnet är minst 16 år i mitt svar. Förälderns agerande kan inte betraktas vara brottsligt, men man kan mena på att föräldern inte tagit hänsyn till barnets ålder.

Mitt råd till dig är att du försöker prata med föräldern och förklara att barnet har rätt till studiebidrag baserat på dennes ålder och mognad. Skulle föräldern fortsätta vägra barnet bidrag kan du vända dig till socialtjänsten i din kommun och förklara problemet.

Vänligen,

Natalin KabroRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”