Kan en förälder tvinga sitt barn att bära slöja och måste skolpersonal se till att bärande av slöja efterföljs?

Vad säger lagen om föräldrar som tvingar sina barn att bära exempelvis slöja? Om ett barn till exempel vill ta av sig slöjan i skolan, kan föräldrarna kräva att skolpersonal håller uppsikt och kontrollerar att detta inte sker?

Gäller andra regler när föräldrar exempelvis vill tvinga sina barn att fasta under skoltid? Är skolpersonal skyldiga att se till att föräldrarna vilja efterföljs även om det går emot barnets vilja?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bärande av slöja i skolan har varit länge varit ett omdiskuterat ämne i Sverige. Själva rätten att bära slöja i skolan, som är kopplad till religionsfriheten, är starkt juridiskt skyddad i såväl regeringsformen, europakonventionen som diskrimineringslagen.

I din fråga tycks föräldrarna tvinga sitt barn att bära slöja. Här måste man komma ihåg huvudregeln att en individ själv ska få bestämma sin klädsel. Ett barn som vill ta av sig sin slöja i skolan ska därmed ha en ovillkorlig rätt att göra så, oavsett föräldrarnas eventuella direktiv. Denna typ av "kläddirektiv" från föräldrar ska alltså av ignoreras av skolan. Det är överhuvudtaget inte en uppgift för skolpersonal att ta emot dessa typer av "kläddirektiv" och sannerligen inte heller en uppgift för skolpersonal att aktivt agera på ett sätt som resulterar i att ett barn mot sin vilja måste ha en viss typ av klädsel.

Svaret på din fråga blir alltså att en förälder aldrig kan tvinga sitt barn att bära slöja (detsamma gäller också att tvinga sitt barn att fasta). Skolan ska därmed inte följa upp och efterleva dessa typer av föräldradirektiv. Enligt skollagen kommer barnets bästa alltid i första rummet vilket innebär att det är barnets, inte föräldrarnas, vilja som skolan ska ta hänsyn till vid dessa typer av frågor. Vill inte barnet ha slöja, eller för den delen fasta, är det barnets vilja som gäller.

Hoppas du känner att du fått ett bra svar på din fråga!
Sebastian NäslundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo