Kan en förälder testamentera bort allt till bara två av fem barn?

2017-02-16 i Laglott
FRÅGA
Hej!Min mor gick bort i nov 2016. Vi är 5 syskon i livet, 2 äldre halvsyskon från hennes tidigare äktenskap och sedan är vi 3 helsyskon. Vid begravningen framkom det att det finns ett testamente som vi 3 yngsta inte visste något om. I det testamentet testamenterar min mor allting till de 2 äldre syskonen!? Enl han som hjälper oss med dödsboet/kvarlåtenskapen säger han att de 2 äldsta syskonen ska ha 35% vardera och vi 3 yngsta får bara 10% var. Är det riktigt?
SVAR

Hej, tack för att du vänder till till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar hänvisa till ärvdabalken, den hittar du här.

Hade det inte funnits något testamente hade arvet delats lika mellan er barn, se 2 kap 1 § ärvdabalken (förutsatt att din mors make inte är vid liv, se 3 kap 1 § ärvdabalken). NI hade då fått 1/5 del var av hennes kvarlåtenskap, vilket hade utgjort er respektive arvslott. Nu har din mor dock valt att skriva ett testamente. I sådant fall har ni barn alltid rätt till er laglott, vilken är halva arvslotten (se 7 kap 1 § ärvdabalken).

Exempel: Kvarlåtenskap: 500 000 kr. Arvslotten: 100 000 kr / barn (1/5 av kvarlåtenskapen). Laglotten: 50 000 kr / barn (1/10 av kvarlåtenskapen).

Ni tre yngre syskon har alltså rätt till 1/10 av er mors kvarlåtenskap. För att ni ska kunna få det krävs att 30 % dras av från det era två äldre syskon fått genom testamentet. Det blir således 70 % kvar för de två att dela på, dvs 35 % var.

Den uträkning han som hjälper er har gjort är alltså korrekt. Ni tre yngre syskon får 10 % var, medan de två äldre syskonen får 35 % var efter er mor.

Kom ihåg att du måste påkalla jämkning av testamentet inom 6 månader från det att du delgavs testamentet för att få ut din laglott (se 7 kap 3 § ärvdabalken).

Hoppas du har fått svar på din fråga! Vill du ha ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos Lawline Juristbyrå, du kan göra det här.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (805)
2021-01-18 När kan en bröstarvinge begära sin laglott vid ett testamentsförordnande?
2021-01-17 Testamente mellan sambor
2020-12-31 Fördela egendom genom testamente och bröstarvinges rätt till laglott
2020-12-31 En bröstarvinges möjlighet att få ut sitt arv i förtid

Alla besvarade frågor (88253)