Kan en förälder ta med barn till släktingar i längre perioder utan den andre förälderns samtycke?

2015-07-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hejjag och min sambo har ett barn som är 11 år.vi bor tillsammans nu,men håller på separera och sälja huset.hon tar barnet och gå till sin syster ibland 5 till 6 dagar,utan att jag godkänner det.hon vill att jag träffa barnet så lite så möjligt.vi har gemensamvårdnad.vad kan jag göra?tacksam för hjälp och rådmvhshahram
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Vid gemensam vårdnad har båda föräldrarna såväl rättighet som skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter enligt 6 kap 13 § samt 6 kap 11 § föräldrabalken. Var ditt barn bor utgör en personlig angelägenhet som du och din sambo gemensamt skall bestämma i. Hon skall alltså inte ensam besluta att ert barn ska bo hos hennes syster flera dagar i sträck utan detta skall ni besluta i tillsammans.

Om ni efter er separation vill få ett rättsligt avgörande i barnets boende kan rätten på talan av en förälder besluta vilken förälder barnet skall bo hos. En annan möjlighet är att du och din sambo avtalar om barnets boende. Avtalet skall vara skriftligt och måste godkännas av socialnämnden för att vara rättsligt bindande enligt 6 kap 14 a §.

Om du vill få ändring i vårdnaden kan rätten besluta om detta enligt 6 kap 5 §. Vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet.

Sammanfattningsvis vore det lämpligast att du och din sambo börjar med att upprättade ett avtal i boendefrågan när ni separerat och ser till att få detta godkänt av socialnämnden. Därav blir det fastställt när du ska ta hand om barnet och när hon skall göra det samt i vilken omfattning.Ni bör även reglera vad ni får och inte får göra med barnet under de veckor då respektive förälder har hand om ert barn.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1546)
2020-10-20 Rätt att neka den andre förälder barnets pass?
2020-10-16 Kan en förälder förhindra den andre föräldern från att träffa barnen?
2020-10-16 Föräldrars beslutanderätt vad gäller skolval
2020-10-15 Mor- och farföräldrars rätt till umgänge med barnbarn

Alla besvarade frågor (85208)