Kan en förälder strunta i tingsrättens beslut om umgänge?

2019-08-29 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Min sambo har en son på 16 år som bor hos oss varannan vecka. Detta är bestämt o fastslaget genom tingsrätten när mamman ansökte om att få ensam vårdnad.Det har fungerat bra eftersom föräldrarna bor på samma ort.Nu vill sonens mamma flytta 50 mil bort o vill att sonen bor på heltid hos oss.Kan låta toppen men sonen har en a typisk autism som gör att han fungerar mindre bra socialt tillsammans med övriga barn o sambo som finns i familjen o även hans pappa tycker att det är jobbigt att ha honom på heltid boende hos sej.Kan mamman i det här fallet bara strunta i tingsrättens beslut o strunta i sin del av umgänget?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det utifrån din fråga som att ni upplever det som problematiskt att sonen ska bo hos er på heltid, och kommer därför i mitt svar utgå från att ni vill att mamman ska följa tingsrättens beslut.

Det i domen fastställda umgänget måste följas, men det finns givetvis ingenting som hindrar att föräldrarna senare kommer överens om ett annat umgänge så länge båda parterna är med på det. Är föräldrarna, som i ert fall, inte överens kan ena föräldern hos domstolen ansöka om verkställighet av domstolens beslut. Detta görs genom att din sambo lämnar in en ansökan om verkställighet till tingsrätten.

När verkställighet begärs har tingsrätten i första hand att försöka få boendeförälder att frivilligt lämna över barnet för umgänge enligt beslut. Domstolen kan som ett led i detta förordna om medling mellan parterna. Då får en lämplig person uppdraget att träffa parterna för att försöka hitta en frivillig lösning.

I de fall där en frivillig lösning inte är möjlig måste tingsrätten pröva frågan. Tingsrätten ska främst utgå ifrån barnets bästa vid prövning av frågan. Hänsyn ska också tas till barnets önskan, med beaktande av barnets ålder och mognad. Tingsrätten ska vägra verkställighet om det är uppenbart att ett sådant beslut skulle strida mot barnets bästa. Tingsrätten har att pröva om det föreligger nya omständigheter eller förhållanden som har uppstått efter att tingsrätten avkunnade sitt beslut och som berättigar mamman att inte följa beslutet, exempelvis flytten i ert fall. Om det inte har inträffat något särskilt under den tiden och det inte har uppkommit några nya omständigheten kan tingsrätten förplikta mamman att följa beslutet. Om inte beslutet följs kan mamman få betala vite. Jag kan tyvärr inte svara på hur tingsrätten skulle resonera i ert fall, då jag inte vet de närmare omständigheterna om er familjs situation och bakgrunden till tingsrättens beslut.

Alltså, mamman kan inte strunta i tingsrättens dom om inte den andra föräldern går med på detta. Det finns då möjlighet för din sambo att kräva verkställighet av beslutet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
A10Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-30 19:14
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1282)
2019-09-22 Har pappan rätt till aktiviteter med barnen utan godkännande?
2019-09-21 Hur mycket har barnen att säga till om i boendefrågor?
2019-09-20 Växelvis boende, ändra dagar - Hur ska jag gå tillväga?
2019-09-17 Kan föräldrar besluta om vem som ska få vårdnaden vid händelse av deras bortgång?

Alla besvarade frågor (72980)