Kan en förälder stoppa en från att ha sex när man är 15 år?

2021-08-20 i Barnrätt
FRÅGA
Jag är 15 år gammal och jag har en pojkvän, men min mamma tillåter mig inte att ha en pojkvän och tillåter mig inte att ha sex. Kan jag ha sex om mina föräldrar inte tillåter det? Och är det lagligt för min mamma att inte tillåta mig att ha en pojkvän?
SVAR

Hej, tack för din fråga

Jag kommer dela upp mitt svar i två delar för ett tydligare och ett mer lättförståeligt svar.

Kan du ha sex om dina föräldrar inte tillåter det?

I 6 kap 4 § Brottsbalken anges att den som har samlag eller utför en liknande handling mot en person som är under 15 år kan dömas för våldtäkt mot barn. Detta innebär att en person som är över 15 år är sexuellt myndig och kan ha sex med vem hen vill. Dock måste samtycke naturligtvis föreligga, annars aktualiseras andra våldtäktsbestämmelser i 6 kap BrB. Det innebär alltså att du kan ha sex med din pojkvän även om dina föräldrar inte tillåter det.

Är det lagligt för din mamma att inte tillåta dig att ha pojkvän?

Enligt 6 kap. 11 § Föräldrabalken så har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Det betyder att din mamma kan ha regler hemma som vilken förälder som helst, till exempel att du inte får ha pojkvän förrän en viss ålder, och följer du inte reglerna så kan hon bland annat ge dig utegångsförbud som vilken förälder som helst. Men hon kan som sagt inte stoppa dig från att ha pojkvän i och med att du är 15 år och får därmed ha sex, även om hon kan till exempel ge dig utegångsförbud för att du inte följer hennes regler.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Vänligen

Alejandra Vasquez
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?