Kan en förälder spendera sitt barns skadestånd utan samtycke?

FRÅGA
Hejsan! Har under en längre tid funderat över mitt scenarium och har inte kommit fram till något vettigt själv så nu vänder jag mig till er. Det är så att under 2011-2013 genomgick jag en anmälan på min låtsaspappa (jag blev sexuellt utnyttjad som barn av honom) Rättegång blev av och rätten gav mig då 150k i skadestånd. Mina föräldrar är skilda sen många år tillbaka och efter många om och men så splittade dom på pengarna ÅT mig pga jag var 16 då jag fick det inkasserat och de ansåg att jag inte behövde den summan då (jag håller helt med dom). Dvs pappa öppnade ett konto och låste pengarna på till jag blev 18år och likaså min mamma. Nu kommer vi till mitt lilla (läs stora) problem, min mamma låste aldrig pengarna utan har använt dom till sig själv. Detta fick jag reda på efter många om och men 2019, när jag var i stort behov av dessa pengarna. Nu till min fråga, HUR ska jag ta mig till? Finns det något sätt jag kan få tillbaka dom eller är det helt utom min kontroll, har jag fått pengar för något som traumatiserat mig för livet men min mamma tog sig friheten att använda dom without my concent? Tacksam för svar då jag är helt vilsen och vet inte hur jag ska ta mig till, hade det inte varit så mycket pengar hade jag struntat i det men 75k är för mig väldigt mycket.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag beklagar din situation och kommer nedan förklara vad som gäller rent juridiskt.

Tillämplig lag

För din situation är föräldrabalken tillämplig, den förkortas "FB".

Nedan kommer jag använda mig av termen "barn" många gånger när jag talar om dig. Det gör jag inte för att t.ex. säga att du är ett barn nu (jag uppfattar det som att du är över 18 i dagsläget), utan mer för att vara tydlig med att vid tidpunkten då du fick skadeståndet var du i lagens mening var ett barn och omyndig (16 år), vilket aktualiserar vissa speciella regler. Utifrån de uppgifter du lämnat utgår jag vidare ifrån att dina föräldrar också båda två har varit dina vårdnadshavare. Det innebär i sin tur att de hade det "rättsliga ansvaret" för dina personliga förhållanden då du var omyndig (6 kap 2 § FB).

Får vårdnadshavare fritt använda sitt barns pengar till sig själv?

Vid tillfället då du fick ditt skadestånd var du som sagt 16 år, dvs. omyndig och barn i lagens mening, i och med det tillfaller bestämmanderätten i ekonomiska frågor till dina vårdnadshavare, det kallas för att de är dina förmyndare. I regel är förmyndare och vårdnadshavare samma person eller personer (10 kap. 2 § FB).

När en vårdnadshavare är förmyndare till ett barn bestämmer förmyndaren hur pengar eller tillgångar ska användas, det innebär i praktiken tyvärr att vårdnadshavarna kan göra nästan vad som helst med barnets pengar. Det kan t.ex. vara att ta ut pengar från ett konto som tillhör barnet eller generellt bestämma hur dessa pengar ska användas (13 kap. 1 § FB).

Det jag precis har beskrivit kan kallas för fri föräldraförvaltning. Den fria föräldraförvaltningen gäller under förutsättning att värdet av barnets (alltså dina) tillgångar inte uppgår till mer än åtta prisbasbelopp, för år 2020 blir det 47 300 x 8 = 378 400 kr (för år 2013 var det 44 500 x 8 = 356 000 kr). Även fast 75 000 kr är mycket pengar så ligger summan ändå inom den fria föräldraförvaltningen (13 kap. 2 § FB).

Dina vårdnadshavare ska dock förvalta dina tillgångar på ett omsorgsfullt sätt och alltid agera så att det bäst gagnar dig som barn. Tillgångarna bör förvaltas försiktigt med betoning på trygghet. De får även i skälig omfattning användas för ditt uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Vad som är att klassa som nytta för dig beror b.la. på din ålder och föräldrarnas villkor. Dina tillgångar som barn får inte heller blandas ihop med dina vårdnadshavare, t.ex. genom att ligga på samma konto.

Utöver det kan viss egendom ligga utanför den fria föräldraförvaltningen (oavsett summa), det är t.ex. pengar intjänade på eget arbete efter 16 års ålder.

Finns det något du kan göra för att få tillbaka pengarna?

Den möjlighet att få tillbaka pengarna som jag ser är att anmäla situationen som ett misstänkt brott hos polismyndigheten. Alla kan anmäla ett misstänkt brott och det är då polisens ansvar att utreda och något brott har begåtts. Att bevisa att brott har begåtts kan vara svårt i detta fall, din mamma skulle kunna argumentera för att hon använt pengarna på ett sätt som gagnar dig och inte på sig själv.

Sammanfattningsvis kan sägas att det är tveksamt om din mammas handlande strider mot några regler gällande föräldrars förmyndarförvaltning. Att så är fallet grundar sig b.la. på att beloppet inte når upp till åtta gånger prisbasbeloppet. Du skulle kunna anmäla till polismyndigheten så måste de utreda om din mamma har agerat brottsligt.

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (465)
2020-09-19 Kontroll av god man
2020-09-18 Hur förhåller sig en framtidsfullmakt till ställföreträdarskap enligt föräldrabalken?
2020-09-15 God mans rättigheter
2020-09-15 Vad kan jag göra och vart vänder jag mig om jag misstänker att min släktings goda man missbrukar sitt uppdrag?

Alla besvarade frågor (84173)