Kan en förälder som underlåtit att förhindra övergrepp dess barn utsatts för straffas?

FRÅGA
hej !en mamma påstår att sin man har haft sex med hennes 16 åring dotter sen hon var 11 år och anmälde nu när dottern är 16 år och hennes man har varit otrogen med någon annan. kommer båda hon och mannen straffas?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över om en mor som varit medveten om att hennes man haft samlag med hennes minderåriga dotter och underlåtit att förhindra det kan riskera att bli föremål för straffansvar om hon anmäler sin man. Reglerna om detta finns i brottsbalken, fortsättningsvis kallad BrB.

Det vanligaste i svensk rätt är att det för brott krävs att de begås genom aktivt handlande. Det finns inte någon generell skyldighet att förhindra att brott begås. Vissa brott kan dock begås genom underlåtenhet, däribland underlåtenhet att avslöja vissa grövre brott. (23 kap. 6 § BrB). Bland dessa brott ingår bland annat underlåtenhet att avslöja eller förhindra våldtäkt eller grov våldtäkt mot barn (6 kap. 15 § BrB).

För att ansvar för ett underlåtenhetsbrott ska bli aktuellt krävs att personen omfattas av en krets av personer som begränsas genom något som kallas garantläran. I garantläran ingår bland annat skyddsgaranter, som kan sägas ha en ställning av beskyddare i förhållande till exempelvis en person. Skyddsgaranten kan då ha en skyldighet att avvärja faror som hotar personen. En sådan skyddsgarantställning finns mellan föräldrar och barn. Modern har här alltså befunnit sig i en skyddsgarantställning där hon, om hon var medveten om vad som hände, borde ha agerat. Det är alltså möjligt att även hon skulle kunna åläggas ett straffansvar om hennes man fälls för brott. Värt att notera är dock att det då måste finnas tillräcklig bevisning både för att fälla hennes man och för att bevisa att modern, i egenskap av skyddsgarant, borde ha agerat.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia Engdahl
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (434)
2021-09-12 Koppleri att berätta om fördelar av prostitution?
2021-09-05 Vad innebär främjande av sexköp?
2021-08-31 Brottet utnyttjande av barn för sexuell posering
2021-08-30 Vad innebär begreppet sexuell posering i 6 kap. 8 § BrB?

Alla besvarade frågor (95728)