FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt14/11/2021

Kan en förälder som inte har vårdnaden begära gemensam vårdnad?

Min son o hans sambo separerade 2018.Dom har 2 gemensamma barn födda 2014 o 2017.

Barn född-14 har dom gemensam vårdnad om o barn född -17 har mamman ensam vårdnad om.

Sen separationen har dom haft o har barnen varannan vecka.

Vad har sonen för möjlighet att ansöka om gemensam vårdnad även för barn född -17 nu?

Mamman vill inte ge honom gemensam vårdnad utan att han ska uppfylla vissa krav hon ställer.

Bla att han ska ha 100.000 på sparkontot.

Han har jobbar,har egen firma inga betalningsanmärkningar eller annat. Allt han tjänar går åt i det dagliga livet o han har ingen möjlighet att spara en sån summa i dagsläget.

Han får halva barnbidraget för barnet med gemensam vårdnad men inget för barn född-17 även fast det barnet också bor varannan vecka hos honom.

Vad har han för rättigheter som pappa att begära gemensam vårdnad även för barn 2?

Hej från en farmor

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om föräldrar och barn finns i föräldrabalken (FB). Bestämmelser om vårdnad finns i 6 kap. FB.

Om föräldrarna inte kan komma överens om vårdnaden över barnet kan domstolen besluta i frågan. Rätten kan då besluta om att vårdnaden istället ska vara gemensam. En förälder till barnet har talerätt och kan därmed väcka talan vid domstol (6 kap. 5 § FB). Det som är avgörande vid beslutsfattandet är vad som anses vara bäst för barnet (6 kap. 2a § FB). Vid bedömningen av vad som är barnets bästa ska rätten ta hänsyn till bl.a. risken för att barnet far illa, barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna och barnets egen vilja med beaktande av ålder och mognad.

Domstolen kan även uppdra åt en medlare att försöka få föräldrarna att nå en samförståndslösning som är förenlig med barnets bästa (6 kap. 18a § FB). Föräldrarna kan också själva vända sig till socialnämnden i kommunen för att få hjälp med att nå enighet i vårdnadsfrågan genom samarbetssamtal (6 kap. 18 § FB).

Sammanfattningsvis kan en förälder som inte har vårdnaden om barnet ansöka om gemensam vårdnad hos domstolen. Beslutet ska då fattas utifrån vad som anses vara bäst för barnet. Föräldern kan också be om stöd hos kommunens socialnämnd för att försöka nå en samförståndslösning med den andra föräldern.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Moa LundqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000