Kan en förälder neka barns umgänge med den andra föräldern när gemensam vårdnad föreligger?

2021-02-22 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! En vän och hans flickvän har gått ifrån varandra och har en son som är några månader gammal och dom har gemensam vårdnad om jag förstår det rätt. Hon har nu tagit sonen och dragit och låter inte pappan träffa han. Får hon göra så? Får hon neka han att vara med sin son?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den aktuella lagen är Föräldrarbalken (1949:381) (FB).

Vid gemensam vårdnad har barnet rätt att umgås med båda sina föräldrar. Så länge gemensam vårdnad föreligger har den ena föräldern inte rätt att, utan den andres samtycke, ta beslut som ska fattas av föräldrarna tillsammans (6 kap 13 § FB). Mamman är skyldig att låta pappan träffa sonen och medverka till att en god kontakt upprätthålls. Både mamman och pappan har ett ansvar för att barnet umgås med båda föräldrarna (6 kap 15 § 2 st FB). Om en vårdnadstvist skulle uppstå riskerar den som inte tillåtit sitt barn att träffa den andra föräldrar att förlora tvisten då denne inte tagit sitt ansvar enligt nämnda bestämmelser.

När det gäller frågor som rör barn så ska barnets bästa alltid vara i fokus (6 kap 2a § FB). Barnet har bl.a. rätt till en god och nära kontakt med båda föräldrarna och det får inte förekomma en risk för att barnet olovligen förs bort, hålls kvar eller far illa.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Maja Fagerholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?