Kan en förälder med gemensam vårdnad flytta till en ny ort?

2017-09-11 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Min sambo har valt att gå vidare. Vi är/var förlovade, samt har 3 gemensamma barn (11, 6 och 3 år). Till saken hör att min sambo vill flytta hem till sin hemstad vilken ligger 40 mil från där vi bor idag. Jag vet inte hur vi skall lösa denna fråga, båda vill kunna ha våra barn på daglig basis och ha gemensam vårdnad. Jag är nu orolig över att tappa mina barn. Kan mamman till barnen "bestämma" att hon kan ta dem och flytta till sin nya stad? Jag har möjligheten att köpa ut mamman ur huset, men då säger hon att hon kommer att flytta omgående till sin hemstad och ta barnen med sig. Hur och vad kan jag göra i denna fråga? Kan mamman bara ta mina barn? Vart skall jag vända mig för att kunna få hjälp i min situation samt främst vad kan jag göra för mina barn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Kan mamman bestämma att hon ska flytta med barnen till en ny stad?
Nej, eftersom ni har gemensam vårdnad ska så ingripande beslut som att byta bosättningsort fattas av båda föräldrarna gemensamt,6 kapitlet 13 § föräldrabalken. Enligt dagens praxis är det alltså inte acceptabelt att en förälder med gemensam vårdnad flyttar med barnen till en ny stad.

Vad händer om mamman ändå väljer att flytta med era barn?
Om mamman trots detta väljer att flytta till den nya staden utan ditt godkännande gör hon sig skyldig till brottet egenmäktighet med barn, 7 kapitlet 4 § brottsbalken. Hon riskerar därför böter eller fängelse i högst ett år, om brottet inte anses som grovt, då riskerar hon fängelse i högst fyra år. Det finns undantag från den här bestämmelsen och det är om det föreligger ett beaktansvärt skäl till bortförandet av barnen. Ett beaktansvärt skäl kan vara att skydda barnen från sexuella övergrepp. Men det föreligger inte något beaktansvärt skäl för att vårdnadshavarna har olika syn på uppfostran, kosthållning, sovtider eller ogillande av den andres partner.

Vad ska du göra om mamman flyttar med era barn?
Jag anser att du ska kontakta polisen om hon skulle flytta med barnen, med hänvisning till svaret ovan.

Föräldrar får avtala gemensamt om vart barnen ska bo och detta sker i så fall skriftligt och godkänns av Socialnämnden, 6 kapitlet 14 a § föräldrabalken.

Om du och mamman inte kan komma överens skulle jag råda dig att boka tid med en jurist här. Frågor om vårdnad och boende tas upp som ett vanligt tvistemål och det är svårt att själv få med all relevant information som behövs. När rätten dömer i mål om vårdnad och boende utgår de alltid från principen om barnets bästa.

Hoppas du fick en klarare blick över rättsläget!

Alicia Abreu
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (860)
2021-09-03 Kan en förälders umgängesrätt stoppa den med ensam vårdnad att flytta med sitt barn?
2021-08-31 När kan man ändra vårdnad och när har man rätt till underhållsbidrag?
2021-08-31 Gemensam vårdnad när en av vårdnadshavarna flyttar utan samtycke
2021-08-25 Om pappan vill ha gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (95740)