Kan en förälder med gemensam vårdnad flytta till en ny ort?

Min sambo har valt att gå vidare. Vi är/var förlovade, samt har 3 gemensamma barn (11, 6 och 3 år). Till saken hör att min sambo vill flytta hem till sin hemstad vilken ligger 40 mil från där vi bor idag. Jag vet inte hur vi skall lösa denna fråga, båda vill kunna ha våra barn på daglig basis och ha gemensam vårdnad.


Jag är nu orolig över att tappa mina barn. Kan mamman till barnen "bestämma" att hon kan ta dem och flytta till sin nya stad? Jag har möjligheten att köpa ut mamman ur huset, men då säger hon att hon kommer att flytta omgående till sin hemstad och ta barnen med sig. Hur och vad kan jag göra i denna fråga? Kan mamman bara ta mina barn? Vart skall jag vända mig för att kunna få hjälp i min situation samt främst vad kan jag göra för mina barn?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Kan mamman bestämma att hon ska flytta med barnen till en ny stad?
Nej, eftersom ni har gemensam vårdnad ska så ingripande beslut som att byta bosättningsort fattas av båda föräldrarna gemensamt,6 kapitlet 13 § föräldrabalken. Enligt dagens praxis är det alltså inte acceptabelt att en förälder med gemensam vårdnad flyttar med barnen till en ny stad.

Vad händer om mamman ändå väljer att flytta med era barn?
Om mamman trots detta väljer att flytta till den nya staden utan ditt godkännande gör hon sig skyldig till brottet egenmäktighet med barn, 7 kapitlet 4 § brottsbalken. Hon riskerar därför böter eller fängelse i högst ett år, om brottet inte anses som grovt, då riskerar hon fängelse i högst fyra år. Det finns undantag från den här bestämmelsen och det är om det föreligger ett beaktansvärt skäl till bortförandet av barnen. Ett beaktansvärt skäl kan vara att skydda barnen från sexuella övergrepp. Men det föreligger inte något beaktansvärt skäl för att vårdnadshavarna har olika syn på uppfostran, kosthållning, sovtider eller ogillande av den andres partner.

Vad ska du göra om mamman flyttar med era barn?
Jag anser att du ska kontakta polisen om hon skulle flytta med barnen, med hänvisning till svaret ovan.

Föräldrar får avtala gemensamt om vart barnen ska bo och detta sker i så fall skriftligt och godkänns av Socialnämnden, 6 kapitlet 14 a § föräldrabalken.

Om du och mamman inte kan komma överens skulle jag råda dig att boka tid med en jurist här. Frågor om vårdnad och boende tas upp som ett vanligt tvistemål och det är svårt att själv få med all relevant information som behövs. När rätten dömer i mål om vårdnad och boende utgår de alltid från principen om barnets bästa.

Hoppas du fick en klarare blick över rättsläget!

Alicia AbreuRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000