Kan en förälder med bindande verkan ge bort ett hus till ena syskonet ett halvår innan förälderns död?

2017-05-27 i Laglott
FRÅGA
Båda våra föräldrar har gått bott nu och det visar sig att pappa gett bort huset med alla inventarier till våran bror. Han hade gjort det ett halv år innan han gick bort. Men det uppdagades först efter hans död. Vi hade grejor i huset som vi inte kommer åt för våran bror säger att vi har inte tillträde till huset. Kan detta verkligen vara rätt Tacksam för svar
SVAR

Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med din fråga.

Du och dina syskon skulle eventuellt kunna hävda att er bror inte har rätt till hela huset, och därmed inte bör kunna vägra er tillträde till det, enligt reglerna om laglotter.

Du och dina syskon har enligt lag rätt att ärva åtminstone era respektive laglotter efter era föräldrar. Era respektive laglotter utgörs av hälften av era arvslotter, enligt Ärvdabalkens 7 kap. 1§.

Detta kan illustreras med ett enkelt exempel. Om ni är tre syskon och er pappa efterlämnar totalt 90 kr och saknar testamente så delar ni syskon enligt den vanliga arvsordningen lika på de 90 kr. Ni får alltså 30 kr vardera. Dessa 30 kr utgör era så kallade arvslotter. Laglotterna är hälften av arvslotterna, i detta fallet blir alltså era respektive laglotter 15 kr vardera.

I Ärvdabalkens 7 kap. 4§ finns ett så kallat förstärkt laglottsskydd. Det innebär att om huset har getts bort under sådana omständigheter eller på sådana villkor att syftet med gåvan är att likställa med testamente så ska husets värde tas med vid uträkningen av era laglotter.

Även detta kan illustreras med ett exempel. Ni är tre syskon, er pappa efterlämnar totalt 90 kr, saknar testamente och har gett bort sitt hus precis innan han dog till er bror. Om huset är värt 900 000 kr och husgåvan är att likställa med testamente så ska dessa 900 000 kr tas med i beräkningen av alla syskons laglotter. Era laglotter beräknas alltså på ett underlag om totalt 900 090 kr (900 000 kr för huset + 90 kr som er pappa efterlämnat). Detta innebär att era arvslotter blir 300 030 kr vardera (900 090/3). Era laglotter blir då 150 015 kr vardera (300 030/2). De 90 kr som er pappa faktiskt efterlämnat räcker inte till för att du och det andra syskonet ska få ut era laglotter på 150 015 kr. Er bror måste då ge er så stor del av husets värde att ni kan få ut era laglotter.

Er pappas bortgivande av huset skulle kunna vara att likställa med testamente om exempelvis er pappa har gett bort huset eftersom han tror att han snart kommer att gå bort och därmed inte har samma intresse av huset. Med andra ord ska det typiskt sett vara fråga om en gåva som bortgivits på dödsbädden eller under en sista sjukdomstid. Er pappas gåva skulle också kunna vara att till syftet likställa med testamente om er pappa gett brodern huset med villkoret att pappan ska få använda det tills han går bort.

Sammanfattningsvis skulle alltså du och dina syskon eventuellt kunna hävda att gåvan av huset är att likställa med testamente, att ni inte fått ut hela era laglotter och att brodern därför inte har rätt till hela huset och därmed inte bör kunna vägra er tillträde.

Om du och dina syskon vill göra gällande att syftet med er pappas gåva ska likställas med testamente och att ni har rätt att få ut era laglotter måste ni väcka talan i domstol inom 1 år från bouppteckningen. Detta framgår av Ärvdabalkens 7 kap. 4§ 2 stycket.

Hoppas att detta besvarade er fråga! Om du eller dina syskon har fler frågor är ni givetvis välkomna att vända er till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia Sikström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?