Kan en förälder kräva gemensam vårdnad?

2020-06-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Min dotter har barn med en man i Norge (båda är svenskar). De har aldrig levt ihop så hon har ensam vårdnad. Barnet är nu 6 år och har varit hos sin pappa varannan helg (fre-måndag).Nu har han börjat prata om gemensam vårdnad. Det vill dock inte mamman.Kan pappan kräva det?
SVAR

Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Förutsättningar i mitt svar

I mitt svar kommer jag utgå från vad svensk lag föreskriver vad gäller din frågeställning. Det här svaret behöver alltså inte nödvändigtvis beskriva hur norsk lag hade bedömt situationen.

Jag utgår även ifrån att din dotter i nuläget har ensam vårdnad precis som du skriver.

Gemensam vårdnad eller ensam vårdnad?

I det sjätte kapitlet föräldrabalken (som du kan hitta här) finns bestämmelser om vårdnad, boende och umgänge. Utgångspunkten är att båda föräldrarna till ett barn ska ha vårdnad över barnet, det vill säga gemensam vårdnad. Detta eftersom en god och nära kontakt med båda föräldrarna ligger i barnets bästa, vilket alltid är en ledstjärna när det gäller beslut och regler vad gäller barn och deras uppväxt. Om det däremot är så att någon av föräldrarna har ensam vårdnad, vilket din dotter har i det här fallet, så kan den andra föräldern, pappan till barnet i det här fallet, ansöka om gemensam vårdnad hos tingsrätten. Vid en sådan bedömning kommer tingsrätten ta hänsyn till vad som är barnets bästa, och det kan variera mycket från fall till fall och därför vågar jag inte uttala mig om hur tingsrätten skulle resonera i just er situation.

Som slutgiltigt svar på din fråga; pappan kan inte kräva gemensam vårdnad om din dotter redan har ensam vårdnad. Däremot kan han ansöka om det i tingsrätten.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Jonathan Lengyel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (815)
2021-02-28 Ändring av vårdnad och boende vid flytt
2021-02-28 Är en muntlig överenskommelse om umgänge giltig?
2021-02-16 Kan man söka enskild vårdnad för att kunna flytta med barnet?
2021-02-06 Vårdnadshavarna är oense om skolvalet

Alla besvarade frågor (89925)