Kan en förälder hindra den andre från att träffa gemensamma barn?

2017-05-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Min snart exfru hävdar att hon har rätt enligt lag att neka mig att träffa mina barn utan hennes godkännande. Det finns inget domstolsbeslut, LVU eller liknade. Hon hävdar att hon utan bevis kan hävda mig som olämplig förälder och en fara för våra barn och via det säger hon att hon har rätt enligt lag. Vilken lag skulle det vara? Vi har inte påbörjat skilsmässorprocessen än. Hon vägrar också delta aktivt i bouppdelningen.
SVAR

Hejsan,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att snabbt svara på din fråga kan inte din fru hindra dig från att träffa barn som du har vårdnaden om och under de förutsättningar du beskriver. Eftersom ni verkar ha olika åsikter om vem som ska ta hand om barnen osv. tänkte jag förklara rent generellt vad som gäller om vårdnad. Regler som berör detta finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). Enligt 6 kap. 3 § FB står barnet från födseln under vårdnad av båda föräldrarna, om dessa är gifta med varandra. Om det döms till äktenskapsskillnad mellan föräldrarna står barnet även därefter under båda föräldrarnas vårdnad, om inte den gemensamma vårdnaden upplöses enligt 5, 7 eller 8 §. Du bör härmed vara beredd på att vårdnadsfrågan kan tas upp i samband med målet om äktenskapsskillnad.

Enligt 6 kap. 5 § FB skall rätten besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna, om barnet står under gemensam vårdnad men någon av dem vill få ändring i vårdnaden. Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Så ett råd är såklart att du försöker vara så samarbetsvillig som möjligt i de här frågorna. Exempel på när man inte ses som samarbetsvillig är när den ena föräldern försöker sabotera umgänge med barnet för den andra föräldern.

För att få ändring i vårdnaden måste någon av er väcka talan mot den andra föräldern, men det ska påpekas att i mål om äktenskapsskillnad så kan rätten själv anförtro en av föräldrarna vårdnaden om det är uppenbart att gemensam vårdnad är oförenlig med barnets bästa.

Du nämner att din fru hävdar att hon utan bevis kan hävda att du är olämplig och därför ska jag slutligen redogöra för 6 kap. 7 § FB. Den stadgar att om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, skall rätten besluta om ändring i vårdanden.

Men för att rätten ska besluta det krävs, tvärt emot vad din fru hävdar, bevis för att du är försumlig eller brister i omsorgen på ett sådant sätt som lagen kräver. Hoppas att du fått svar på en del av dina funderingar.

Vänligen

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (852)
2021-07-25 Exet har samarbetssvårigheter och ignorerar all kontakt gällande barnet
2021-07-21 Vad kan man göra om den ena vårdnadshavaren inte vill godkänna ett nytt pass för barnet?
2021-07-16 Who gets custody of newborn when not married?
2021-07-15 Full vårdnad över barn

Alla besvarade frågor (94220)