Kan en förälder hindra barnen från att träffa den andre förälderns nya partner?

2020-02-17 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Jag träffade för en tid sedan en underbar kvinna som nyligen hade flyttat ut från hennes ex. Dom har ett gemensamt barn på 3år och kvinnan har ett barn sedan tidigare som är 9år. Kvinnan och hennes ex har haft ett förhållande i nio år, den relationen inleddes när äldsta dottern var ca 4mån.Sedan hon flyttade och vi träffades så har hennes ex börjat trakassera henne och menar på att barnen, oavsett om det är exets biologiska eller den äldre nio åringen, så ska barnen inte få träffa kvinnans nya pojkvän.Finns där något rättsligt stöd för detta i hans teori?Kan ena föräldern lagligt begränsa möjligheterna för den andra förälderns partner att träffa barnen?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt är det barnets vårdnadshavare som har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, såsom vem barnet får träffa. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska större hänsyn tas till barnets egna synpunkter och önskemål (FB 6 kap. 11 §). Jag utgår från att föräldrarna har gemensam vårdnad över barnen.

I alla frågor som rör barns umgänge ska barnets bästa vara avgörande (FB 6 kap. 2 a §). Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

För föräldrar som har gemensam vårdnad gäller att alla beslut som fattas kring barnet huvudsakligen ska fattas gemensamt av vårdnadshavarna, med hänsyn till vad som är bäst för barnet. Dock kan s.k. "boendeföräldern", d.v.s. den förälder som barnet bor hos antingen permanent eller under växelvist boende, få bestämma ensidigt om mer vardagliga saker, exempelvis vem barnet umgås med i sitt hem.

Det finns dock inga lagliga medel som en förälder att ensidigt begränsa möjligheterna för den andra förälderns partner att träffa barnen. Möjligen hade det funnits laglig grund för detta om föräldern var orolig över att barnen far illa, men i sådant fall är det Socialtjänsten som kopplas in och gör en bedömning av saken innan någon laglig grund kan sägas finnas.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1527)
2020-09-30 Får en minderårig person själv bestämma om hen vill göra en abort?
2020-09-30 Vad får man som vårdnadshavare besluta om vid gemensam vårdnad?
2020-09-30 Hur tillgodoses barnets bästa?
2020-09-30 Kommer jag bli kontaktad ifall pappan till mitt barn kräver umgänge hos någon myndighet?

Alla besvarade frågor (84629)