Kan en förälder göra sin avlidna sons barn arvlösa?

2020-10-07 i Laglott
FRÅGA
Hej!Min pappa är kvar i livet och bor ensam och vill skriva över allt till mig i testamentet kan han det?Min enda bror tog livet av sig för 3 år sedan och han var i ett samboförhållande och har 2 barn efter sig och min pappa vill inte att dom skall få något.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring testamente och bröstarvingars arvsrätt hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Barn är så kallade bröstarvingar och befinner sig i den första arvsklassen befinner – vid en förälders död har de först rätt till den avlidnes egendom. Är den avlidnas barn inte längre i livet, träder deras barn i deras ställe genom s.k. istadarätt (2 kap. 1 § ÄB). Din brors barn kommer alltså i detta fall träda i hans ställe som bröstarvingar vid din fars bortgång.

Arvsinskränkning genom testamente

En bröstarvinges arv kan inskränkas genom ett testamente, men oavsett testamente så har en bröstarvinge alltid en lagstadgad rätt att få ut sin laglott som utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar och således även bröstarvingars barn kan alltså inte göras helt arvlösa.

För att kunna få ut sin laglott krävs det dock att din brors barn påkallar jämkning av testamentet inom sex månader från det att de har tagit del av testamentet (7 kap. 3 § ÄB) – gör man inte detta så förlorar de sin rätt till laglotten.

Om vi exempelvis låtsas att din far efterlämnar 100.000 kr vid hans död – arvet skulle således fördelas mellan dig och din brors barn som träder i hans ställe och arvslotten skulle således vara 50.000 kr vilket innebär att din brors barn skulle få 25.000 kr vardera. Detta betyder att laglotten är 25.000 kr (50.000/2). Din brors barn har i detta exempel således rätt till 25.000 kr som de kommer dela på.

Din far kan alltså inte göra så att din brors barn inte får något ifall barnen påkallar jämkning av testamentet utan han kan endast begränsa arvet till laglotten.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (828)
2021-05-03 Är våra föräldrars gåva av fastighet giltig?
2021-04-29 Hur påverkas min laglott av ett testamente som enbart föreskriver likvida medel?
2021-04-24 Kan laglott ärvas med fri förfoganderätt?
2021-04-24 Kan man göra ett av sina barn arvlöst?

Alla besvarade frågor (92106)