FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott26/01/2015

Kan en förälder genom gåvor kringgå laglotten?

Kan föräldrar utesluta ett barn vid arv? Kan mamman till min make göra slut på arvet efter hans pappa innan hon går bort, och då menar jag allt? Kan hon ex ge bort allt till de andra syskonen och deras barn? Och utesluta min man? Samt göra så även med sin del i framtiden? De rör sig om stora pengar och de har vart så elaka i många år, och behandlat sina barn. så orättvist. Ovänskap råder i familjen. Precis som de har räknat ut att vi ska var ovänner med dom så de kan ta allt själva. De rör sig om miljoner och fastigheter. Fruktansvärt orättvist och beräknande, har behandlat oss illa i alla år. Han fick inte stå med i dödsannonsen. ens. Han är svårt sjuk och jag har bara försvarat honom mot dem, de har har ingen förståelse att han inte orkat med dem, och deras krav att man bara ska hjälpa dom med allt möjligt, det har han gjort tidigare, men för sjuk nu. De har ljugit och lurat oss, är så arg och besviken, jag och min man har bara sagt sanningen till dom, men den sved tydligen och de vill inte erkänna sina fel, utan bara skyller på oss?Tacksam för råd, då de bara lurar min make, får de gå till så här lagligt? Mvh Carina Danielsson.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

De flesta frågorna om det här regleras i Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K7). Till att börja med skall nämnas att om ens föräldrar är gifta då den förste av dem avlider, går arvet först till den andra föräldern (3 kap. 1 § Ärvdabalken). Först efter den andra föräldern har alltså föräldrarnas gemensamma barn rätt till arv. Jag tolkar din fråga som att föräldrarna fortfarande var gifta då pappan avled, och då har alltså mamman ärvt allting med "full äganderätt", så att det helt enkelt har blivit hennes egendom.

För det första har man ju som huvudregel rätt att testamentera i stort sett hur man vill. Man kan dock aldrig göra något av sina barn helt arvslöst. Ärvdabalkens 7 kap. 1 § säger att hälften av den arvslott som tillkommer en bröstarvinge (alltså i första hand ett barn) är arvingens laglott. Innebörden av detta är, enligt följande paragrafer, att laglotten aldrig kan testamenteras bort; man skulle alltså kunna säga att man inte kan testamentera bort mer än hälften av sin egendom. Om en förälder exempelvis testamenterar allt han eller hon äger till barnen Anna och Bertil men försöker utesluta Cecilia, har Cecilia fortfarande rätt till en sjättedel av arvet efter föräldern (utan testamente skulle hon ju ha fått en tredjedel). En förälder kan alltså genom testamente minska ett barns arv, men aldrig till mindre än hälften. Detta gäller dock egendomen som föräldern har då han eller hon avlider.

När det gäller att göra slut på arv, ge bort det eller dylikt är det lite mer komplicerat. Om det gäller konsumtion, det vill säga att (i detta fall) mamman helt enkelt gör slut på pengarna genom resor, dyra inköp och liknande är det inget man kan göra åt saken; man har ju rätt att förfoga över sin egendom nästan hur man vill. Man kan också ge bort egendom nästan hur som helst. Även om gåvorna som huvudregel skall avräknas på de andra barnens arvslott, är ju det heller inte till någon hjälp om ingen egendom finns kvar. Enligt 7 kap. 4 § Ärvdabalken gäller dock följande:

" Har arvlåtaren i livstiden bortgivit egendom under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente, skall i avseende å gåvan vad i 2 och 3 §§ är stadgat om testamente äga motsvarande tillämpning, om ej särskilda skäl äro däremot; och skall vid nedsättning av gåvan motsvarande del av den bortgivna egendomen återbäras eller, om det ej kan ske, ersättning utgivas för dess värde. Vid laglottens beräkning skall värdet av den bortgivna egendomen läggas till kvarlåtenskapen"

Detta innebär i detta fall att om mamman precis mot slutet av sitt liv lämnar över egendom "på löpande band" till övriga arvingar kan de bli tvungna att lämna tillbaka egendomen innan arvet beräknas. Lämnar man gåvor på så sätt är det ju uppenbart att gåvan "till syftet är att likställa med testamente". Då skulle din make kunna få ut sin laglott, även om mamman skulle ha testamenterat så att han inte får mer än så. Tanken med paragrafen är just att man inte skall kunna kringgå arvsbestämmelserna och med flit göra någon arvslös. Den skulle dock sannolikt inte omfatta all egendom, men definitivt den egendom som ges bort med direkt syfte att undvika att din man ärver.

Kort sagt kan visserligen din makes mamma ge bort en hel del av egendomen som hon vill, till och med till de övriga barnen. Hon kan dock knappast planerat lämna över samtlig egendom till övriga arvingar bara för att komma runt laglotten, utan då är 7 kap. 4 § Ärvdabalken tillämplig och gåvorna skall återbäras.

Om du har några fler frågor är det bara att höra av dig igen!

Hälsningar,

Thommy Södergård ÅkessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?