Kan en förälder ge sina barn förskott på arvet genom att ge bort pengar från en husförsäljning?

<p>Jag skall ärva min morfars hus under 85% av taxeringsvärdet. Därmed slipper jag stämpelskatt. Allt detta känns tydligt och bör inte vara något oklart. Gåvobrev skall skrivas och skickas till Lantmäteriet. </p><p>Nu till min fråga, de pengar morfar får för försäljningen. Kan han utan problem sedan ge dessa som förtida arv till sina barn, eller finns det något man bör tänka på här?</p>

Lawline svarar

<p>Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!</p><p>Svaret på din fråga hittar vi i ärvdabalken, <a href="https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1" target="_blank">här</a>. </p><p>När en förälder ger sina barn (bröstarvingar) en gåva ses den automatiskt som ett förskott på arvet. För att gåvan inte ska ses som ett sådant förskott, krävs det att föräldern särskilt uttrycker det. (se 6 kap 1 § ärvdabalken)</p><p>De pengar som din morfar får genom att sälja huset till dig kan han ge i gåva till sina barn, under förutsättning att han vill det. Det spelar ingen roll att det är pengar som kommer från dig i egenskap av hans barnbarn. Pengarna blir hans oavsett vem som köper huset och han får göra vad han vill med dem. Om han inte uttrycker något annat, kommer dessa pengar att ses som förskott på arv. Det belopp han ger till sina barn ska då räknas av deras arvslott den dagen din morfars kvarlåtenskap ska fördelas. </p><p>Rent juridiskt behöver alltså din morfar inte göra något mer än att ge sina barn pengarna i gåva för att det ska ses som förskott på arv. Jag rekommenderar dock att han skriver ett gåvobrev till varje barn (gåvomottagare). Detta för att vara så tydlig som möjligt och på så sätt undvika framtida konflikter. Gåvobrevet ska i så fall innehålla:</p> en kort text där din morfar uttrycker sin vilja att ge bort den aktuella summan pengar gåvomottagarens namn att gåvan ska ses som förskott på arv datum underskrifter av din morfar och gåvomottagaren <p>Det finns flera mallar för gåvobrev på nätet, men känner din morfar att han gärna vill ha professionell hjälp är han varmt välkommen att kontakta vår juristbyrå här. </p><p>Hoppas du har fått svar på din fråga!</p><p>Med vänliga hälsningar, </p>

Johanna BergvallRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning