Kan en förälder ge mer arv till ett av sina barn genom testamente eller gåvor?

2020-04-14 i Bröstarvinge
FRÅGA
Har 4a barn, skulle vilja ge mera till ett utav dom för att hen har hjälpt mig mycket, är det möjligt genom testa ment ,el måste jag ge innan min död?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall du som förälder kan ge mer arv till ett av dina fyra barn genom antingen testamente eller genom gåvor.

När jag besvarar din fråga kommer jag använda mig av ärvdabalken (ÄB).

Barnen har rätt att få sin laglott

Huvudregeln är att barnen ska ärva lika mycket vardera (ÄB 2 kap. 1 § andra stycket). Det går dock att ändra på denna fördelning till viss del genom testamente och gåvor. En princip som däremot gäller oavsett är att ett barn alltid har rätt till minst hälften av arvslotten, detta kallas för laglotten (ÄB 7 kap. 1 §). Laglotten är hälften av vad man skulle fått om det inte hade funnits ett testamente eller gåvobrev.

För att illustrera detta med ett exempel så innebär det att om en förälder efterlämnar sig 160 000 kr så ska egentligen alla fyra barn ärva 40 000 kr vardera (enligt huvudregeln). Detta går som sagt att ändra på genom ett testamente eller gåvobrev. Oavsett har varje barn rätt till 20 000 kr var vilket är hälften av arvslotten (som ju är 40 000 kr i exemplet).

Kan du ge mer arv till ett av dina barn genom testamente?

Du har möjlighet att upprätta ett testamente där du fritt kan styra över hälften av arvet och bestämma att ett av dina barn ska ärva mer än de andra. Men du får inte upprätta ett testamente där dina barn får mindre än sin laglott.

Om vi tar samma exempel som ovan så måste alltså alla dina barn minst få 20 000 kr vardera. Så länge inget barn får mindre än sin laglott så är det tillåtet att ge bort mer arv till ett av sina barn.

Kan du ge mer arv till ett av dina barn genom gåvor?

Du har också möjlighet att lämna gåvor till dina barn under din livstid vilket oftast är ett förskott på arv. Om du däremot inte har för avsikt att lämna ett förskott på arv ska denna så kallade viljeförklaring framgå vid gåvotillfället och i det fall ses det inte som ett förskott på arv (ÄB 6 kap. 1 § första stycket). Oavsett vad för gåvor det rör sig om får du ge mer till ett av dina barn om du vill så länge du ser till att de andra barnen inte blir arvlösa utan har rätt på minst sin laglott. Om du behöver hjälp med att upprätta ett gåvobrev finns vår avtalsrobot här på Lawline som kan hjälpa dig.

Sammanfattning

Du kan både genom att upprätta ett testamente eller genom att ge gåvor göra så att ett av dina fyra barn får mer arv än de andra barnen. Detta får dock endast ske under förutsättning att dina andra barn i vart fall får minst sin laglott vilket är hälften av vad de skulle ärvt ifall det inte fanns ett testamente eller gåvobrev.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (425)
2021-02-16 Kan en bröstarvinge avsäga sig sin arvsrätt?
2021-02-16 Göra barnbarnet arvlös?
2021-02-04 Kan man göra sitt barn arvlös med ett testamente?
2021-01-31 Om förälder avlider när får särkullbarnen tillgång till sitt arv?

Alla besvarade frågor (89654)