Kan en förälder förhindra den andra föräldern att umgås med sitt barn?

2020-09-30 i Barnrätt
FRÅGA
HejsanMin väninna har haft problem med droger.Är nu drogfri sedan Juli månad och är på ett behandlingshem.Pappan stoppar umgänge med deras gemensam dotter som är 2 år.Han påstår att hon mår dåligt av det.Som jag sett så är hon glad för sin mamma. Säger min mamma. De har träffats en gång.Har han verkligen rätt att stoppa både träff och samtal? De har gemensam vårdnad. Mamman skulle aldrig skada sitt barn.Barnet var glad när vi träffade mamma. Men blev arg på sin syster när vi kom tillbaka och då menar pappan att det berodde på att hon träffat mamma vilket det inte gjorde.Tacksam för svar
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att ett barn har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § föräldrabalken). En förälder ska därför i normala fall inte försöka förhindra att barnet träffar den andra föräldern, så länge det inte föreligger en risk att barnet far illa. Barnets rätt till båda sina föräldrar får dock inte innebära att barnet måste umgås med en förälder under alla förhållanden. När domstolen beslutar om barnets rätt till umgänge med en förälder gör man en så kallad riskbedömning. Omständigheter som är av betydelse för bedömningen är exempelvis en förälders missbruksproblematik.

Du anger inte i din fråga om det redan finns någon dom eller ett avtal som reglerar umgänget. Umgängesfrågan kan annars prövas i domstol på talan av den föräldern som vill umgås med sitt barn (6 kap. 15 a § föräldrabalken). Barnet har i normala fall rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med. Umgänget kan se ut på olika sätt, antingen genom fysiska träffar eller genom annan kontakt så som exempelvis telefonsamtal eller Skype (6 kap. 15 § föräldrabalken). Umgänget kan i början även ske med närvarande av en person från socialnämnden, ett så kallat umgängesstöd.

Situationen i det nämnda fallet

Huvudregeln är som ovan skriven att ett barn har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Hur kontakten ska se ut och om ett umgänge är lämpligt i det specifika fallet beror på utfallet av domstolens riskbedömning. Att din väninna är drogfri sedan en tid tillbaka, genomgår en behandling och samtidigt bedöms vara lämplig som vårdnadshavare pekar på att det är lämpligt för henne att umgås med sin dotter. Exakt hur ofta och på vilket sätt umgänget ska se ut beslutas av domstol. Din väninna bör, i avsaknaden av en dom gällande umgänge, vända sig till rätten för att få umgänget fastställt. Har hon ett fastställt umgänge kan inte pappan förvägra din väninna att träffa sitt barn utan att göra sig skyldig till umgängessabotage, vilket i sig är en indikation på att exempelvis vårdnaden bör ändras.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1679)
2021-04-16 Sambon vägrar godkänna barnets flyttanmälan
2021-04-15 Hur fördelas vårdnad och boende mellan föräldrar?
2021-04-15 Barns rätt till eget rum
2021-04-15 Kan jag hindra en vuxen person från att kontakta mitt barn?

Alla besvarade frågor (91294)