FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt18/03/2021

Kan en förälder förhindra barnets umgänge med den andra föräldern?

Hej.

Jag är släkt till en Pappa som är lite i en jobbig situation. Han har 1 barn på 4 år som dom har gemensam vårdnad över. Mamman har 2 barn sen tidigare med 2 andra män vilket hon har drivet stämningar emot för att få ensam vårdad. Den ena anmälde hon för sexuella övergrepp. Bara för att få sin vilja igenom.

Nu har min släktning (Pappan) hamnat i clinch med Mamman. För cirka 2 månader sedan bröt hon all kontakt till Pappan och låter honom inte träffa sin dotter. Detsamma gäller oss släktningar. Vi får inte heller kontakt med Mamman och dottern. Vi har en jättefin relation till dottern och mina barn älskar henne. Till Pappan skyller hon varje gång det är hans vecka på att hon/dom är sjuka och varje gång (dag) han ringer så säger hon bara att dottern inte vill prata med honom. Som grädde på moset så fick Pappan häromdagen ett brev om stämning för grovt sexuellt övergrepp på sin dotter. Vilket är helt befängt. Det har aldrigt hänt då i stämningen står det ett datum för handling då dottern inte var hos Pappan. I yrkandet är det, ensam vårdnad för Mamman. Han är "kan misstänkas" för brottet och stämningen kommer ifrån socialtjänsten. Jag är livrädd, för att jag har hört hur hon pratar till sina andra 2 barn om deras biologiska Pappor, och det är ren och skär manipulation.

Får man göra så här? Får man använda systemet till att svartmåla en förälder på det här sättet? Får man på eget bevåg ta bort ett kontaktnät för ett barn som vi vet är bra för barnet? Vi står handfallna...

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!

Regler om förhållandet mellan föräldrar och barn finns i föräldrabalken (FB).

Har ena föräldern rätt att ensamt bestämma över barnet?
Vårdnadshavare har en s.k. beslutanderätt som innebär att de har en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet (6:11 FB). När föräldrar har gemensam vårdnad ska i princip alla beslut rörande barnet fattas gemensamt i samförstånd (6:13 FB). Detta innebär att den ena vårdnadshavaren inte har någon rätt att ensamt fatta beslut om barnet.

Har den ena föräldern rätt att träffa sitt barn?
Barnet har rätt till umgänge med den förälder som denne inte bor med, en s.k. umgängesrätt (6:15 FB). Föräldrarna har ett gemensamt ansvar att se till att umgängesrätten tillgodoses. De ska även se till att barnet får umgänge med andra som denne står nära. Den förälder som barnet bor hos ska främja barnets umgänge med den andra föräldern. Det är barnet som har en umgängesrätt, och alltså inte föräldrarna eller någon annan. Detta innebär att en förälder inte kan kräva att få umgås med barnet.

Kan man felaktigt anmäla någon annan för ett brott?
Om någon anmäler en annan person för att ha begått ett brott, med vetskapen om att denna person är oskyldig, begår han eller hon en brottslig handling. Brottet benämns "falsk angivelse" och regleras i 15 kap. 6 § brottsbalken. Det kan handla om att personen i fråga gör en anmälan hos polisen eller någon annan myndighet i syfte att det ska leda till ett åtal. Det är alltså inte tillåtet att falskt anmäla någon för att ha begått ett brott.

Var kan man vända sig för att få hjälp?
Om föräldrarna inte kommer överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge kan man i första hand vända sig till kommunens familjerätt för att få hjälp med att nå en samförståndslösning genom samarbetssamtal (6:18 FB). Man kan också vända sig till domstolen som får besluta i de olika frågorna med hänsyn till vad som är bäst för barnet (6:19 FB).

Sammanfattning
Mamman har ingen rätt att ensidigt bestämma över barnet, eftersom att föräldrarna har gemensam vårdnad ska alla beslut om barnet fattas gemensamt. Vidare har mamman ingen rätt att neka eller förhindra umgänge mellan barnet och pappan med hänsyn till den lagstadgade umgängesrätten. Angående anmälan om sexuella övergrepp så är det olagligt att falskt anmäla en annan person för att ha begått ett brott, s.k. falsk angivelse. Pappan kan vända sig till kommunens familjerätt för att få hjälp med samarbetssamtal, i andra hand kan han vända sig till domstolen som får bestämma om barnets vårdnad, boende och umgänge.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Moa LundqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000