Kan en förälder få vårdnaden om sitt barn om det redan finns en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet?

2019-10-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej,Jag har en dotter som är 14 år och hennes mamma är dött och det är hennes farmor som är hennes juridiska vårdnadshavare som jag har gett henne för 10 år sedan men nu tänker jag dela vårdnadshavaren, hur kan jag göra det och vem ska jag tillvägagångssätt för förändringen.MvhPappa
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att din dotters farmor är hennes vårdnadshavare men att du nu också vill bli juridisk vårdnadshavare.

Din fråga aktualiserar reglerna i föräldrabalken (FB). Står barnet under vårdnad av en särskilt förordnad vårdnadshavare och vill barnets förälder få vårdnaden överflyttad till sig, får rätten besluta om detta. Fråga om överflyttning av vårdnaden på detta sätt prövas i domstol om en förälder väcker talan i domstolen (6 kap 10 § FB). Farmor är i detta fall särskilt förordnad vårdnadshavare. För att du som förälder ska få vårdnaden om dottern måste du väcka talan i domstolen om detta.

I alla beslut som domstolen tar avseende vårdnad, boende och umgänge kommer alltid barnets bästa vara avgörande för utgången (6 kap 2a § FB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1369)
2020-01-14 Kan jag önska vilka som ska vara vårdnadshavare om vi föräldrar skulle avlida?
2020-01-11 Kan man kräva barn att betala hyra?
2020-01-11 Vad krävs för enskild vårdnad och ensam umgängesrätt?
2020-01-07 Vårdnashavares rätt att resa utomlands med barn utan den andra vårdnadshavarens samtycke

Alla besvarade frågor (76369)