Kan en förälder ensam besluta om vårdnad av barn?

2020-08-21 i Faderskap
FRÅGA
Hej,vad innebär det om man har skrivit på faderskap, och sedan bestämmer sig mamman i efterhand om, ensam vårdnad? Har hon rätt till ensam vårdnad då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Reglerna om vårdnad finner vi i Föräldrabalken (1949:381), hädanefter refererad till som FB. Genom en faderskapsbekräftelse blir en man förälder till barnet. (1 kap. 3 § FB) För att en faderskapsbekräftelse ska vara giltig krävs det, om barnet är under 18 år, att både socialnämnden och modern till barnet skriftligen godkänner bekräftelsen. Själva faderskapsbekräftelsen ska även den vara skriftlig samt bevittnad av 2 personer. (1 kap. 4 § FB) Om modern inte är gift med barnets far vid barnets födsel så har hon ensam vårdnad om barnet. Den ensamma vårdnaden kvarstår även vid en faderskapsbekräftelse. (6 kap. 3 § FB) Skulle föräldrarna vilja ha gemensam vårdnad kan de vända sig till domstol för att få det beslutat. (6 kap. 4 §) Detsamma gäller om endast en av föräldrarna vill få en ändring i vem som har vårdnad över barnet. (6 kap. 5 § FB) Domstolen kommer dock avgöra frågan om vårdnad utifrån vad som är förenligt med barnets bästa. (6 kap. 2a § FB) Föräldrarna kan även avtala om vårdnaden förutsatt att de är överens och socialnämnden godkänner det. (6 kap. 6 § FB)

Sammanfattning

Om modern inte är gift vid barnets födsel så kommer hon ha ensam vårdnad om barnet, även ifall det skett en giltig faderskapsbekräftelse. En förändring av vem som har vårdnaden om barnet kan ske genom att en eller båda föräldrarna vänder sig till domstol, alternativt om de tillsammans kan avtala om frågan och få detta avtal godkänt av socialnämnden.

Jag hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (321)
2020-09-28 Fastställande av faderskap
2020-09-17 Är det brottsligt att inte ange vem som är fadern till mitt barn?
2020-09-16 Hur kan man gå tillväga när det finns två potentiella pappor till ett barn?
2020-09-10 Måste min flickvän uppge vem som är pappan till hennes barn? Kan jag adoptera barnet?

Alla besvarade frågor (84692)