Kan en förälder bli förvaltare för sin son som lider av spelmissbruk?

2020-12-02 i God man
FRÅGA
Min son är spelmissbrukare. Han är myndig. Han har spelat bort flera miljoner av pengar han ej har, dvs tagit fler och fler idiotiska lån. Vi har flera ggr löst ut honom och trott oss rädda situationen och skapa en möjlighet för honom att vända skeppet men hela tiden faller han tillbaka. Nu är det 600 000 kr till i skulder som dykt upp under några månader. I somras fick han läkarintyg på att han skulle spärras för kreditupplysning i 5 år. Det visade sig dock att han hur enkelt som helst kunde häva den spärren mha bank-ID. Helt galet! Han har inga tillgångar, bara skulder och ångest. Kan jag på något vis bli förvaltare för honom och vad innebär det/hur gör man? Finns dte någon "light-version"? Problemet har funnits i drygt 4 år, men alltså eskalerat till det enorma under det senaste 1,5-2 åren. Tacksam för svar och idéer
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av föräldrabalken (FB).

Kan en som lider av spelmissbruk förordnas god man eller förvaltare?

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan godmanskap eller förvaltarskap bli aktuellt för den enskilde (FB 11 kap. 4 § första stycket och FB 11 kap. 7 § första stycket). Du skriver att din son är spelmissbrukare eftersom han spelar bort flera miljoner av pengar som han har lånat. I ett rättsfall från 2019 kommer Högsta domstolen fram till att spelmissbruk kan anses utgöra ett "liknande förhållande" vilket innebär att godmanskap eller förvaltarskap kan bli aktuellt för en som lider av spelmissbruk (NJA 2019 s. 837).

Förvaltarskap får endast förordnas om godmanskap inte är tillräckligt

Du frågar om du skulle kunna bli förvaltare för din son men innan jag går in på förvaltarskap och vem som kan bli detta måste jag nämna att förvaltarskap ses som en väldigt ingripande åtgärd. Detta gör att förvaltarskap aldrig ska förordnas för det fall godmanskap är tillräckligt (FB 11 kap. 7 § första stycket). Därför ska jag kort resonera kring om det finns möjlighet för din son att förordnas en god man.

Kan din son förordnas en god man?

Huvudregeln är att din son måste samtycka till att bli förordnad en god man för det fall han mentalt sätt förstår vad det innebär. Du skriver ingenting i frågan som tyder på att din son mentalt sätt inte skulle förstå och därför krävs alltså ett samtycke. En god man skulle kunna hjälpa din son att förvalta över hans egendom. Med en god man har dock din son fortfarande kvar sin rättshandlingsförmåga vilket innebär att han fortfarande kan ingå avtal. Eftersom din son fortsätter skuldsätta sig genom sitt spelmissbruk och troligen inte skulle lyssna på en god man anser jag inte att detta är en tillräcklig åtgärd. Därför ska jag nedan utreda ifall din son kan förordnas förvaltare.

Kan din son förordnas en förvaltare?

Enligt din beskrivning tycker jag det är visat att din son inte kan hantera sin ekonomiska situation och han har genom att skuldsätta sig så pass mycket hamnat i stora ekonomiska svårigheter. Det verkar som att ni försökt hjälpa sonen men utan framgång vilket tyder på att sonen inte behöver hjälp utan snarare inte kan själv och därför bör någon annan förvalta hans egendom åt honom. Detta sammantaget anser jag visar att din son är ur stånd att vårda sin egendom vilket innebär att en förvaltare kan förordnas (FB 11 kap. 7 § första stycket).

Kan du bli förvaltare för din son?

De krav som finns på en förvaltare är att denne ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig (FB 11 kap. 12 § första stycket). För det fall domstolen skulle finna dig lämplig kan du förordnas som förvaltare för din son. Det faktum att du är förälder är inget hinder mot att också vara förvaltare. En god relation och nära kontakt talar snarare generellt sätt till din fördel för att kunna förordnas som förvaltare för din son.

Vad skulle förvaltarskapet innebära?

Eftersom din son lider av spelmissbruk skulle förvaltarskapet främst innebära att förvalta hans egendom. Uppdraget kan antingen innebära att förvalta din sons ekonomi i sin helhet (inkomster, utgifter, tillgångar, skulder) eller så kan uppdraget begränsas till att endast avse en viss del av egendomen. I detta fall skulle förvaltarskapet alltså kunna begränsas till att endast omfatta ekonomin som rör själva spelmissbruket och inte omfatta andra situationer såsom till exempel ett arv. Att begränsa förvaltarskapet till att endast omfatta en del av din sons egendom är den enda "light-version" som jag kommer på avseende förvaltarskapet.

Hur ansöker man om förvaltarskap?

Din son kan själv ansöka om förvaltarskap men annars kan du göra det på eget initiativ (FB 11 kap. 15 § första stycket). För att ansöka om förvaltarskap kan du antingen vända dig till överförmyndaren i din kommun där du är folkbokförd eller göra en ansökan direkt till den tingsrätt där du bor enligt folkbokföringen. Det kostar inget att ansöka om förvaltare. Om du vill veta mer om själva ansökan om förvaltarskap och vad ansökan ska innehålla kan du läsa här.

Sammanfattning

Jag har ovan kommit fram till att eftersom din son anses lida av spelmissbruk och spelmissbruk kan anses utgöra "liknande förhållande" innebär det att godmanskap eller förvaltarskap kan förordnas. Förvaltarskap får endast förordnas om ett godmanskap för din son inte anses tillräckligt. Eftersom din son har hamnat i stora ekonomiska svårigheter och inte verkar kunnat hantera detta själv anser jag att ett godmanskap inte är tillräckligt för honom utan det skulle behövas en förvaltare. Om domstolen finner dig lämplig som förvaltare kan du förordnas. Förvaltarskapet kan begränsas till att endast omfatta viss egendom vilket skulle innebära en mindre ingripande åtgärd jämfört med att omfatta all egendom. Du kan antingen vända dig till överförmyndaren i din kommun med ansökan om förvaltarskap för din son eller direkt till tingsrätten.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (503)
2021-04-17 Kan ett förvaltarskap ärvas?
2021-04-12 Kan man vara god man åt någon om man själv har ekonomiska problem?
2021-04-10 Kan man vara god man trots att man själv har en god man?
2021-03-30 Kan barn sälja dement förälders bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (91388)