FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt28/06/2018

Kan en förälder bestämma vem som ska utses till vårdnadshavare?

Kan jag som ensamstående, där det inte finns en annan biologisk förälder, Se till att mitt barns gudmor får vårdnaden om något skulle hända mig? Via testamente eller annat juridiskt dokument.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdnad av barn regleras i föräldrabalken

Om ett barns föräldrar dör ska rätten förordna vårdnaden om barnet till en eller två särskilda vårdnadshavare (6 kap. 9 § föräldrabalken). Den person eller de personer som utses till särskilda vårdnadshavare ska ha förmågan att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Om det inte är olämpligt ska den avlidna förälderns önskemål tas till vara på (6 kap. 10a § föräldrabalken). Enligt förarbetena anses olämplighet föreligga exempelvis om barnet har nått en viss mognad och motsätter sig att den av föräldrarna önskade personen utses till vårdnadshavare. Ett annat typfall är om förhållandena har ändrats på ett sådant sätt sedan föräldrarna uttryckte sitt önskemål att det därför skulle vara olämpligt följa föräldrarnas önskemål.

Svaret på din fråga är således att ja, du kan ha inverkan på vem som utses till vårdnadshavare om du avlider om ditt önskemål inte är att se som olämpligt.

Hoppas du har fått svar på din fråga!
Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”