Kan en förälder bestämma vem barnet får träffa?

2018-10-29 i Barnrätt
FRÅGA
Kan en förälder enligt lag förbjuda en minderårig att träffa en person? Och kan dem ansöka om kontaktförbjud och få den godkänd även om minderåriges inte är i fara? Och vad annars kan föräldrarna göra för att förbjuda en minderårig från att träffa en person?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Föräldrabalken reglerar barnets rätt att bestämma själv.

Vårdnadshavaren har en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken). Vårdnadshavaren ska dock ta allt större hänsyn till barnets egna vilja i takt med barnets stigande ålder och utveckling (6 kap. 11 § föräldrabalken). Eftersom jag inte har information om alla omständigheter i just det här fallet kan jag inte säga huruvida föräldern i fråga har rätt enligt lag att förbjuda den minderåriga från att träffa någon. Det varierar från fall till fall beroende på den minderåriges ålder och hur långt denna kommit i sin utveckling.

Kontaktförbud regleras i lagen om kontaktförbud

Kontaktförbud kan begäras av annan än personen som kontakförbudet ska skydda om det finns anledning till detta. Exempelvis kan kontaktförbud därmed begäras av en förälder (7 § lagen om kontaktförbud).

Om någon annan än personen som kontaktförbudet ska skydda har tagit initiativet till begäran, måste det dock klarläggas om denne vill att kontaktförbud meddelas. Det sker vanligtvis genom att polisen kontaktar skyddspersonen. Om skyddspersonen är underårig kan som jag ovan har beskrivit en begäran göras för barnets räkning av tex barnets föräldrar. Om barnet inte uppnått tillräcklig ålder för att själv ta ställning till frågan om kontaktförbud krävs det inte att barnet samtycker till att ett kontaktförbud meddelas (https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/handbocker/2017-handbok-kontaktforbud.pdf).

Hoppas du har fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Elinor Berg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1266)
2019-08-22 Kan jag och min partner ansöka om gemensam vårdnad över mina barn?
2019-08-20 Barn vägrar umgänge med ena föräldern
2019-08-20 När gäller underhållsskyldighet för barn?
2019-08-19 Vad kostar det att ansöka om verkställighet i familjemål och finns det en risk att barnet får bestämma själv?

Alla besvarade frågor (72169)