Kan en förälder att hindra den andra föräldern från att träffa en ny partner och presentera hen inför barnet?

Ett barn som bor hos sina föräldrar varannan veckan, kan ena föräldern hindra den andra från att träffa en ny och presentera denne för barnet. Barnet är 1,5 år

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen lagstadgad rätt för en förälder att hindra den andra föräldern från att träffa "en ny" och presentera hen inför barnet. Med "en ny" antar jag att du syftar på en "ny partner", även om du menade något annat så kommer dock svaret bli detsamma eftersom det saknas rättslig reglering avseende vem ett barn får träffa. Det finns inte heller någon rättslig väg för att strida mot ett beslut som den andra vårdnadshavaren har gjort avseende vem barnet får träffa, även man inte samtyckt till det.

Om föräldrarna kommer överens själva kan de dock avtala om en ändring i exempelvis vårdnaden eller boendet utan att gå till domstol. Föräldrar kan även få hjälp att träffa avtal angående vårdnad, boende eller umgänge av socialnämnden i den kommun där barnet är bokfört. Föräldrar kan också få hjälp i form av så kallade samarbetssamtal av kommunen där barnet är bokfört (5 kap. 3 § socialtjänstlagen) ( 6 kap. 17 a § FB).

Om föräldrarna inte kommer överens kan de väcka talan om ändring av vårdnad, boende eller umgänge i domstol, exempelvis om ena föräldern inte vill att barnet ska bo kvar hos den andra föräldern kan man väcka talan om att ändra boendet. Du kan läsa mer om hur du väcker talan här. Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är barnets bästa tar domstolen särskild hänsyn till bland annat barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Risken att ett barn far illa beaktas också i bedömningen om vad som är barnets bästa (6 kap. 2 a § FB). Omständigheten att barnet introduceras till en ny partnet kommer nog inte anses utgöra något som innebär att barnet far illa.

Om du vill veta lite mer om beslutsfattande vid gemensam och ensam vårdnad kan du nedanför läsa en kortfattad redogörelse för rättsläget.

Beslutsfattande vid gemensam och ensam vårdnad

Det finns två olika vårdnadsformer i Sverige: ensam vårdnad och gemensam vårdnad (6 kap. 2 § Föräldrabalken) (FB).

När det kommer till ensam vårdnad kan den föräldern som har vårdanden ta beslut avseende vårdanden av barnet utan den andra förälderns samtyckte. Om det föreligger gemensam vårdnad finns det däremot vissa regler att beakta. Nedanför kommer jag kortfattat beskriva hur beslutsfattandet går till vid gemensam vårdnad och växelvis boende.

Som huvudregel ska vårdnadshavares beslut angående barn fattas gemensamt, med hänsyn till barnets bästa (6 kap. 13 § FB). Beslut som handlar om den dagliga omsorgen (kläder, mat, fritid, dvs saker som hör till vardagen) kan göras av endast en vårdnadshavare. När ett barn bor hos ena föräldern kan hen alltså ta beslut angående den dagliga omsorgen utan den andra förälderns samtycke. Detta inkluderar vem barnen umgås med och vilka som vistas i hemmet. Beslut av större betydelse, med andra ord ingripande beslut för barnets framtid, måste dock alltid tas gemensamt, exempelvis val av skola.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Elin AndrénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”