Kan en förälder använda pengarna som ett minderårigt barn ärver efter den andra föräldern?

2020-12-18 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej Lawline.Min bror har två barn varav den ena inte har fyllt 18.Om min bror avlider vad händer då med arvet ?Kan barnens mor , dom har inte varit gifta och har separerat sedan många år sedan ,"lägga vantarna" på pengar mm som tillfaller barnet ?Hur gör man för att säkerställa att arvet inte kan nyttjas av modern ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om arv finner du i ärvdabalken (ÄB) och regler om vem som råder över minderårigas egendom finns i föräldrabalken (FB).

Det är i första hand den avlidnas bröstarvingar som ärver och har den avlidna flera barn ska arvet fördelas lika mellan dem (2 kap. 1 § ÄB). Det innebär att om din bror skulle avlida, så ska arvet fördelas lika mellan de två barnen. Huvudregeln är att underåriga barn, dvs. barn under 18 år, får inte själva råda över sin egendom (9 kap. 1 § FB). Om din brors barn står under vårdnad av båda föräldrarna, så är de barnets förmyndare och det är dem som får ta hand om barnets egendom (10 kap. 2 § första stycket FB). Om din bror skulle avlida är barnets mor ensam vårdnadshavare och även ensam förmyndare (10 kap. 2 § andra stycket FB). Utgångspunkten är då att hon bestämmer hur tillgångarna ska användas eller placeras (13 kap. 1 § första stycket FB). Om din bror inte vill att detta ska kunna hända kan han skriva ett testamente som säger att barnets arv ska stå under särskild överförmyndarkontroll. Det innebär att tillgångarna inte får tas ut från bankkontot utan att överförmyndaren har gett tillstånd för det. Om arvets värde överstiger ett prisbasbelopp spelar det dock ingen roll om det finns ett sådant testamente eller inte, eftersom det automatiskt sätter arvet under särskild överförmyndarkontroll (16 kap. 11 § första stycket FB). Prisbasbeloppet 2020 är 47 300kr.

Om din bror vill skriva ett testamente är det viktigt att formkraven uppfylls för att testamentet ska vara giltigt. Testamentet ska vara skriftligt och det ska vara två vittnen närvarande vid upprättandet av det. Din bror ska skriva under testamentet och det ska även vittnena göra (10 kap. 1 § ÄB). Vittnena får inte vara under 15 år och de får inte heller vara släkt, sambo eller make till din bror (10 kap. 4 § första stycket ÄB).

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Ullerholt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (429)
2021-03-30 Kan föräldrarna göra tjejerna i familjen arvslösa?
2021-03-20 Vem tar hand om underårigas arv vid båda föräldrarnas död?
2021-03-06 Hur fördelas arvsandelarna mellan efterlevande make, särkullsbarn och gemensamma barn
2021-02-28 Hur ärver barnbarn?

Alla besvarade frågor (91063)